Nejpravicovější strana pražské koalice „torpédovala“ spolu s opozicí (ODS a ANO) už na listopadovém zastupitelstvu Scheinherrův návrh na zrušení výrazné většiny výjimek, díky nimž mohou osobní automobily vjíždět mimo dopravní špičky do pruhů vyhrazených zejména pro autobusy MHD, většinou též pro složky IZS, vozy taxi a cyklisty. Původní návrh předpokládal odstranění tabulek s informací o výjimce u přibližně čtyřiceti úseků v celkové délce jedenácti kilometrů.

Náměstek pro dopravu přišel po listopadovém neúspěchu s „kompromisní variantou“ v podobě zrušení časového omezení „exkluzivity“ o maximálně deset úseků a sjednocení i úpravy časových režimů u dalších. Nový návrh, který by v případě schválení mohl začít platit od konce zimy, vychází z analýzy jednotlivých úseků vyhrazených jízdních pruhů, kterou na Scheinherrův popud zpracovala organizace Ropid.

Analýzu zpracoval Ropid

Ta požaduje rozšíření úseků bez výjimek s odvoláním na „nepravidelnost provozu i mimo obvyklé a předvídatelné špičky ovlivňující plynulost a přesnost MHD“ nebo „s ohledem na problematiku přechodů pro chodce přes dva jízdní pruhy, které již neodpovídají zpřísňujícím se bezpečnostním požadavkům“. Celkem se má „zpřísnění“ týkat maximálně šesti kilometrů pražských vozovek, což představuje zhruba 15 procent všech vyhrazených jízdních pruhů.

„V dalších jedenácti úsecích bychom chtěli sjednotit časy a buspruhy by fungovaly v pracovní dny od 6. do 20. hodiny, respektive od 6. do 19. Zohlednilo by se tak reálné rozložení dopravy. Do třetí kategorie by v tuto chvíli spadala jen ulice Československého exilu, kde by vyhrazený jízdní pruh fungoval pouze v ranních hodinách,“ řekl ke „kompromisu“ Scheinherr, podle kterého by navržená změna znamenala výrazné zjednodušení a zpřehlednění oproti současnému stavu. V něm funguje osm režimů a ve většině případů mají osobní auta „buspruhy“ zapovězené jen v dopoledních a odpoledních „špičkách“.

Příprava je prý uspěchaná

Dosavadní systém „buspruhů“ už podle Scheinherra neodpovídá současným podmínkám. „Je zastaralý, neřeší zmatečnost a fakt, že se doprava změnila. Řidiči si musí pamatovat několik různých časových omezení podle jednotlivých městských částí. Zároveň už v Praze nemáme dvě dopravní špičky, máme jednu kontinuální. Tomu by měla odpovídat i preference MHD – jinak nedokážeme zajistit, že budou autobusy jezdit na čas,“ dodal náměstek.

Zastupitelé TOP 09 nakonec pro jeho návrh nehlasovali údajně proto, že shledali přípravu nových pravidel jako uspěchanou. „Pan náměstek zamýšlel nejprve souhlas zastupitelstva a teprve pak to chtěl projednat se starosty městských částí. Podle nás měl postupovat opačně. V žádném případě ale naše hlasování neznamená odmítnutí záměru, pouze jeho pozdržení,“ vysvětlil zastupitel a starosta Libuše Jiří Koubek (TOP 09).

Ten ještě před čtvrtečním zasedáním „městského parlamentu“ konstatoval, že se Scheinherrem o novém „materiálu“ diskutoval a v zásadě s ním souzní. „Oproti původnímu návrhu je to racionální přístup. Velmi individuální, posuzuje jednotlivé lokality a předpokládám, že dostane i souhlas Dopravní policie,“ Jiří Koubek.