Pokud budete mít do konce příštího týdne cestu kolem Škodova paláce v Jungmannově ulici, nenechte si ujít návštěvu Infostánku Řemeslo žije! Své truhlářské a řezbářské umění zde nyní předvádí učňové ze Střední školy umělecké a řemeslné Nový Zlíchov. Zájemci si mohou výrobky nejen prohlédnout a zakoupit, ale sami si klasickou truhlařinu nebo řezbařinu vyzkoušet.

„Návštěvníci mají možnost přiblížit si průběh výroby i výuky. Tento týden tady čtyři žáci druhého ročníku oboru truhlář vytváří intarzie, to znamená výrobky zhotovované vykládáním dřeva dřevem jiné barvy,“ říká truhlářský mistr Antonín Janča, který učně působící v infostánku vede.

První zkušenost se zákazníky

Ti, kteří do Škodova paláce zavítají, si mohou ve stánku prolistovat katalogy žákovských výrobků, prohlédnout ukázky prací, seznámit se s podrobnostmi způsobu výroby jednotlivých kousků si jednodušší postupy i sami vyzkoušet.

„Já mám řemeslnou práci rád. Nikdy mě nelákaly obchodní akademie a podobné obory. Nakonec jsem šel studovat to samé, co můj otec, a jsem spokojený, protože je člověk stále kreativní,“ popisuje důvody volby budoucí truhlář Jan Emmerling.

Pro učně v infostánku jde o první zkušenost, kdy jsou v kontaktu s lidmi, a tedy potenciálními zákazníky. „Je to příjemná změna, být v novém prostředí a mezi lidmi. Proti výuce ve škole je to veliký rozdíl,“ pochvaluje si příležitost zkusit si práci ve stánku student druhého ročníku truhlářství Michal Kokeš.

„Díky konfrontaci se zákazníkem se také máme možnost dozvědět, co lidi zajímá a co by kupovali,“ dodává Jan Emmerling.

Příští týden vystřídají truhlářské učně budoucí řezbáři.

V infostánku, který byl otevřen 11. října v rámci projektu Řemeslo žije!, podporovaného náměstkyní primátora Marií Kousalíkovou, se školy střídají po dvou týdnech.

„Původně bylo na místě zamýšleno učňovské pekařství. Protože jsou však žáci oboru vytíženi, rozhodli jsme se infostánek využít k prezentaci jednotlivých škol,“ říká Karel Fryč z odboru školství pražského magistrátu. Návštěvníci Škodova paláce budou moci do konce roku ve stánku potkat například učně zlatnictví a rytectví.

Pokud bude magistrát podporovat projekt i nadále, měla by pro větší infomovanost veřejnosti v Praze vznikat další učňovská pracoviště.

Soutěžní otázka

Co je to inkrustace? Odpovídejte na www.facebook.com/remeslozije.
Ze správných odpovědí bude ve středu 10. listopadu vylosován výherce, který získá dvě volné vstupenky do kina. Pokud odpovíte každý týden na otázky správně, dostanete se na konci roku do slosování o hlavní výhru – vrtačku.