Nejde přitom jen o plané sliby. Vedení města se v případě trojmezí snaží zároveň vytrhnout pomyslný trn z paty investorům, kteří tady mají nakoupené pozemky, na nichž však podle územního plánu nesmí stavět. Pražští radní před pár dny vybrali právě trojmezí jako nejvhodnější lokalitu pro výstavbu městských bytů.

Chybí tisíce bytů

„Město potřebuje vlastní dostupné byty, které může za zvýhodněných podmínek dávat k dispozici těm, kteří nejsou schopní zaplatit komerční nájem. Takových bytů nám chybí tisíce a s výstavbou není na co čekat,“ zdůvodnil záměr Karel Grabein Procházka (ANO), radní pro správu majetku a majetkové podíly.

Do nejužšího výběru radních se dostaly celkem čtyři lokality, kde Praha vlastní část pozemků. Kromě trojmezí byly ve hře ještě Jinonice - Radlice, Křeslice - Pitkovice - Uhříněves a Čakovice - Ďáblice - Třeboradice.

Jak informoval magistrát, ve stohektarovém území, zasahujícím Chodov, Záběhlice a Hostivař, vlastní hlavní město přes čtyřicet procent ploch. Podle Procházky teď magistrát zpracuje ekonomicko-technickou a právní analýzu a začne pracovat na přípravě výkupu soukromých pozemků. Kromě fyzických osob, kterým patří řada menších a středně velkých parcel v řádu hektarů, jsou majiteli nejrozlehlejších pozemků, jejichž výkup město chystá, dva velcí investoři.

Ovocný sad a pole

Realitní skupině CPI miliardáře Radovana Vítka patří téměř 18 hektarů území vedle Slunečného vršku v Hostivaři, které je v současném územním plánu označené jako ovocný sad. Další tři desítky hektarů orné půdy na Slunečném vršku vlastní společnosti Aranciata a Longoria, registrované na Kypru.

Aranciata je majitelem i dalších deseti hektarů u Chodoveckého potoka. Obě firmy patří do investiční skupiny Kaprain, kterou založil Karel Pražák, bývalý manažer skupiny PPF, a někdejší blízký spolupracovník nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Právě PPF se snažila před zhruba osmi lety prosadit u tehdejšího vedení Prahy výstavbu nové rezidenční čtvrti v trojmezí. Poté, co se záměr nepodařilo prosadit, PPF pozemky prodala. „Pro pozemky v oblasti trojmezí, které jsou součástí realitního portfolia skupiny Kaprain, je připraven dlouhodobý podnikatelský záměr. Zároveň jsme otevřeni všem možnostem a případným jednáním,“ uvedl mediální zástupce Kaprainu Ondřej Pechar.

Na cizích pozemcích

Jak dále informoval magistrát, cílem využití nově získaných pozemků nebude výstavba solitérních domů, ale naopak moderního sídliště, které nabídne i dostatečnou občanskou vybavenost, rozsáhlé zelené plochy a sportoviště.„Jedná se o nevyužívané a zanedbané území, které má ale zároveň dobrou dopravní dostupnost,“ uvedl Procházka.

Oprášené plány na zástavbu trojmezí jsou však v rozporu s čerstvě dokončeným návrhem Metropolitního plánu z pera pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR), který je zároveň příspěvkovou organizací magistrátu. „Praha má dostatek vlastních pozemků pro bydlení. Nevidíme tedy důvod prověřovat výstavbu na cizích pozemcích, které navíc Metropolitní plán vymezuje jako nezastavitelné,“ nesouhlasí mluvčí IPR Marek Vácha.

Chybí finance

Boj o trojmezí se naplno rozhořel zhruba před deseti lety, kdy se několik významných pražských developerů a investorů snažilo prosadit změnu územního plánu.

Zastupitelstvo ji po bouřlivém odporu občanských sdružení a obyvatel přilehlých lokalit v roce 2011 neschválilo. Vedení města tehdy konstatovalo, že ale nemá dostatek financí na to, aby soukromé pozemky vykoupilo a zanedbané území vyčistilo a zrevitalizovalo.

O jakou oblast jde?Nad územím o celkové rozloze 250 hektarů obklopeným sídlišti Chodov, Spořilov, Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař a Košík visely dlouho otazníky. V územním plánu je vedeno jako nezastavitelné s potenciálem pro rozvoj zeleně, rekreačních ploch a sportu. Před sedmi lety se developerům téměř podařilo prosadit proměnu velké části pozemků na plochy pro rezidenční výstavbu. Developerské plány zde tehdy měly například skupina PPF, Finep, Central Group i Orco Property Group, kterou posléze převzala skupina CPI. Návrh Metropolitního plánu nadále počítá s tím, že tady nebude možné stavět žádné bytové či rodinné domy.