Novým úkolem pro podnik bude "zajištění vnitřních úklidů a venkovní údržby v objektech vojenských újezdů" a v objektech, ve kterých platí bezpečnostní režimy vyhrazené a důvěrné. "Důvodem zadání je zajištění základních hygienických podmínek na pracovišti a zajištění podmínek pro bojové jednotky," uvedl Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Ostatní objekty v majetku ministerstva obrany mají podle něj úklid zabezpečovaný prostřednictvím standardní veřejné zakázky.

"Výzva k jednání byla odeslána vybranému zájemci, státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR. Ten podstatnou část své činnosti vykonává ve prospěch zadavatele, tedy ministerstva obrany, které má v podniku výlučná majetková práva," uvedl Fajnor. Ministerstvo obrany se proto rozhodlo využít paragraf zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž nepovažuje za zadání veřejné zakázky, když je smlouva uzavřena s podnikem, který ministerstvo ovládá jako svou vnitřní organizační jednotku a stoprocentně jej vlastní.

Úklid by měly mít VLS na starosti od 1. ledna do konce roku 2021. Předpokládaná hodnota zakázky je podle Fajnora 925,62 milionu korun bez DPH.

Dalším bodem týkajícím se VLS na jednání vlády bude vydání souhlasu, aby bylo z fondu zakladatele VLS do státního rozpočtu převedeno 200 milionů korun. Fajnor poznamenal, že o transakci fakticky již vláda rozhodla usnesením z loňského června při přípravě státního rozpočtu na letošní rok.