V klání, konaném pod záštitou České komory architektů (ČKA), se ve finále střetly návrhy šesti studií. Podle investora, kterým je společnost Penta Real Estate, se celkem přihlásilo 139 architektonických kanceláří z celého světa. Stoupá tak nejen zájem architektů, ale také investorů pořádat tyto soutěže.

Atraktivnější pro zákazníky

Podle průzkumu analytické společnosti CEEC Research přicházejí developeři na to, že návrh budovy od renomovaného architekta může zvýšit atraktivitu projektu a ovlivnit budoucí cenu nemovitosti.

Myslí si to dokonce devět z deseti developerských firem, kterých se průzkumu celkem zúčastnilo na čtyři desítky.

Zkušenost s vypsáním architektonické soutěže už mají téměř dvě třetiny developerů. Další bezmála třetina ji do budoucna chystá. Pouze šest procent šéfů firem uvedlo, že o něčem takovém neuvažují.

„Soutěž může přinést hodnotnější architekturu i veřejný prostor. V minulosti jsme si dělali spíše interní výběr architektů. Ovšem nyní, když máme v přípravě projekty na větších rozvojových územích v Praze, o soutěžích uvažujeme,“ říká Petr Beneš, ředitel firmy Geosan Development.

Vyšší standardy

Více než polovina oslovených rezidenčních developerů označila architektonickou soutěž za přínos. Největší pozitivum vidí v kvalitnějším řešení území. Přidanou hodnotu dále spatřují ve zvýšení atraktivity projektu v očích zákazníka a v řešení veřejného prostoru.

Přínosem jsou také vyšší standardy stavby a možnost zapojit zástupce měst do projektu už v průběhu soutěže. Jak ukazuje praxe, ne vždy se ovšem jedná o soutěž pod záštitou ČKA, a tedy se všemi jejími pravidly.

„Pokud se bude investor při vypisování soutěží držet pravidel komory, přípravu projektu to prodlouží. Vedle toho lze organizovat také soutěže, kdy se vyzve určitý okruh účastníků. U nich vše trvá kratší dobu,“ doplňuje Marcel Soural, majitel developerské firmy Trigema.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Pražského deníku.