V případě komerčních a rekreačních nemovitostí stoupne díky novince daň v celé Praze na dvojnásobek oproti současnosti. U obytných prostor se nastaví specificky v jednotlivých městských částech podle návrhů jejich radnic. Z 57 částí projevilo zájem o zvýšení 34.

Zdražit bydlení ve prospěch vlastní kasy chtějí převážně menší, „nečíslované“ části. Z 22 „číslovaných“ o to projevilo zájem devět radnic. Své argumenty představují v naší anketě.

Zvýšení daně naproti tomu odmítají převážně pravicové koalice v Praze 2, 4, 5, 6 a 9. Nejpodrobněji se z nich přitom k návrhu od vedení města vyjádřila Praha 6, podle které je „předpokládaný fiskální efekt změny nevýrazný oproti administrativním nákladům spojeným s výběrem této daně“.

Anketa: Je pro vaší městskou část zvýšení daně z nemovitostí nevyhnutelné?

             A kam peníze získané z růstu daně investujete?

Praha 1, koalici tvoří Praha 1 Sobě, Piráti, uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL a Iniciativa občanů) a Zelená pro jedničku

Praha 1 řeší dlouhodobý výpadek v příjmu do obecní kasy, neboť poskytuje řadu svých prostor k obecně prospěšným účelům za nižší než tržní cenu. Vybrané peníze by šlo použít jak na opravu svěřeného bytového fondu, tak na posílení služeb úklidu v ulicích a údržby zeleně v centru Prahy, které je na rozdíl od dalších částí města extrémně zatížené. Lze rovněž podporovat ty naše občany, kteří jsou zvyšujícími se cenami bydlení ohrožováni.

Praha 3, koalici tvoří TOP 09 + STAN, Piráti a Zelení

Dosud byla sazba této daně v Praze nejnižší možná a tedy stejná, jako v jakékoli menší obci či vesnici. Je třeba si uvědomit, že náklady jsou zde přitom vyšší než v menších městech. Pro názornost mohu zmínit, že pro občany Prahy 3, kteří vlastní byt např. o velikosti 70 m², bude úprava znamenat zvýšení z dnešních cca 800 Kč za rok na cca 1 400 Kč za rok, což je s ohledem na astronomický růst cen bytů za poslední roky zcela minimální navýšení. Pro radnici jsou to finance, které může investovat do služeb pro občany.

Je třeba si uvědomit, že se zvyšují také ceny služeb, které městská část platí pro občany ze svého rozpočtu – např. údržby parků, úklidu, bezpečnosti. Jsou to oblasti, které stojí městskou část opravdu nemalé peníze, a proto je třeba zvýšit i příjem rozpočtu městské části, abychom i nadále mohli výše zmiňované služby pro občany zajišťovat.

Praha 7, koalici tvoří Praha 7 sobě a společná kandidátka Pirátů a Zelených

Sedmá městská část souhlasí se zavedením místního koeficientu v Praze ve výši 2 dle návrhu vyhlášky. Tento krok městským částem umožní dále diverzifikovat výši daně z nemovitostí dle místních podmínek, což současný stav neumožňuje. Dává smysl, aby mohla být jiná daň za bydlení například na Staroměstském náměstí, než v oblastech mimo centrum.

Úpravy daně v jednotlivých částech Prahy pak budou možné prostřednictvím velikostního koeficientu, který byl dosud v celé Praze ve výši 5. Tuto výši chce Praha 7 nadále zachovat. Při zavedení místního koeficientu 2 to v praxi bude znamenat, že při průměrné velikosti bytu 70 m2 dojde k navýšení daně z nemovitosti přibližně ze 700 Kč na 1 400 Kč za rok.

V Praze 7 probíhá intenzivní rozvoj. Rychlý nárůst počtu nových bytů a nových sousedů přináší obrovské nároky na investice do škol a školek. Musíme postavit zcela novou budovu základní školy v souvislosti s připravovanou výstavbou na území Bubny – Zátory. Získané finanční prostředky tedy Praha 7 využije na nezbytné investice do stavby mateřských a základních škol a také na parky a dětská hřiště a na úklid a péči o zeleň.

Praha 8, koalici tvoří ODS, TOP 09 + STAN a Patrioté pro Prahu 8

K tomuto kroku nás vedla rozpočtová situace, která je po minulém volebním období více než napjatá. Zároveň se ministryně financí nechala slyšet, že nepřidá obcím nic na výkon státní správy, kterou tak musí radnice Prahy 8 dotovat desítkami milionů korun. Zároveň náš starosta dopisem vyzval hlavní město, aby předložilo v rámci své zákonodárné iniciativy návrh na zrušení či alespoň snížení daně z nabytí nemovitosti.

To by jistě pomohlo všem, kteří si pořizují nové bydlení v situaci, kdy ceny bytů měsíc co měsíc překračují svá historická maxima a stát je navíc dusí daní, která činí i několik stovek tisíc korun. Prioritou pro starostu Ondřeje Grose v Praze 8 jsou čisté ulice a stabilizovaná kasa. Úklidové služby v celé městské části v posledních letech podle něj hodně pokulhávaly. A obec musí být schopna postarat se o zeleň, zimní údržbu a pořádek v ulicích.

Praha 10, koalici tvoří uskupení Vlasta (KDU-ČSL, STAN, Desítka pro domácí, nezávislí), Piráti a ODS

Hlavním příjmem městských částí jsou dotace, jejichž výši určuje hlavní město Praha, a nájmy, jejichž zvyšování je naprosto oprávněně omezeno legislativou. Zvýšení daně z nemovitých věcí, které upravuje nová vyhláška, je tak pro místní radnice jedinou možností k navýšení běžných příjmů.

Tyto prostředky „navíc“ využijeme zcela na opravy a rekonstrukce budov základních a mateřských škol a na nezbytné navýšení jejich kapacit z důvodu demografického vývoje v naší městské části.

Praha 11, koalici tvoří Piráti, ODS, hnutí ANO a TOP 09 + STAN

Vzhledem ke způsobu financování chodu městských částí je právě zvýšení daně z nemovitosti vhodnou formou, jak do rozpočtu získat potřebné finanční prostředky: ty budou v případě Prahy 11 cíleně využity na posílení údržby místních veřejných prostranství, výsadbu nové zeleně a revitalizaci vnitrobloků.

Praha 12, koalici tvoří Piráti s podporou Zelených, TOP 09 a ODS

Vzhledem k tomu, že hospodaření městské části bylo dlouhodobě deficitní a radnice vše pokrývala z fondů vzniklých z privatizace bytů a nyní jsou tyto zdroje již vyčerpány, a přestože současné vedení Prahy 12 provádí i poměrně bolestivá opatření v rámci úřadu a jeho provozu, potřebujeme zároveň udržet finanční zdroje na investice, bez kterých by Praha 12 stagnovala.

Nové příjmy investujeme do výstavby škol, školek a na úhradu dalších investic do veřejného prostoru. Počítáme také se zavedením participativního rozpočtu, kde sami občané budou moci navrhnout projekty na zlepšení veřejného prostoru a pak o nich hlasovat a vybrat ty, které radnice zrealizuje.

Praha 18, koalici tvoří hnutí ANO, ODS a Svobodní, TOP 09 a uskupení Pro Prahu + ODA

Je to nutné - hledáme finanční zdroje všude, kde je to možné. Peníze chceme investovat do školství.

Praha 22, koalici tvoří STAN + Svobodní a uskupení Praha 22. Naše město (TOP 09, Piráti, KDU-ČSL a nezávislí)

Daň zvyšovat nechceme, ale nutné to je. Peníze, které získáme z navýšené daně z nemovitosti, totiž opravdu nejsme schopní najít v rozpočtu radnice. A k úpravě finančních vztahů hlavního města k městským částem, která by tyto finanční prostředky nahradila, není ze strany metropole vůle. Přitom Praha tyto prostředky ve svém rozpočtu má.

V první řadě chci, říci, že to nejsou peníze „navíc“. Infrastruktura naší městské části je vlivem zdejšího šíleného tempa bytové výstavby posledních let zoufale nedostatečná. Kvůli zajištění základních potřeb občanů, jako je dostatek míst ve školách a školkách nebo lékařských ordinací, už nezbývají prostředky na věci, které obyvatel Prahy samozřejmě očekává. Máme ulice, kde doposud nejsou chodníky. O opravách těch stávajících nemluvě. Dále je to například oprava zastávek MHD nebo dětských hřišť