Alespoň podle zkušeností městských částí z širšího centra metropole, podpořených daty městského Institutu plánování a rozvoje. Podle jeho ředitele Ondřeje Boháče je aktuálně v nabídce ubytovacích platforem na území Prahy asi třináct a půl tisíce možností, v téměř čtyřech pětinách případů jde přitom o celé byty. V Praze 1 je jako Airbnb využíván nejméně každý pátý byt.

Sporné rekolaudace

U kulatého stolu, který k problematice krátkodobých pronájmů svolala radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly/STAN), se většina účastníků shodla i na tom, že ve snaze o důslednější regulaci těchto služeb nebude možné jít cestou rekolaudací bytů v souladu s požadavky stavebního zákona. Na jejich nerespektování v podnikatelské oblasti zaměřené na ubytování v soukromí nedávno upozornil pražský magistrát a úřad veřejného ochránce práv s odvoláním na vlastní právní rozbor.

„Rekolaudace by byly během na dlouhou trať, s ohledem na kapacity a schopnos-ti stavebních úřadů. V celé Praze se ročně vyřídí kolem pěti tisíc rekolaudací, jen v Praze 1 by jich přitom bylo třeba kvůli krátkodobým pronájmům tři a půl tisíce,“ připomněl Boháč.

Podle Bronislavy Sitár Baborákové, předsedkyně Výboru proti vylidňování centra zřízeného Prahou 1, nelze situaci v historickém jádru města generalizovat.

Systémový problém, který rozežere Prahu zevnitř

„Na Malé Straně je to trochu lepší, ale třeba v Petrské čtvrti, kde sama bydlím, je pro krátkodobé pronájmy využíván každý druhý byt. Někde jsou obyvatelé domů zastrašení a rezignovaní, jinde spokojení, protože díky příjmům od turistů mají třeba nový výtah,“ poznamenala.

Předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy Petr Městecký nevidí spásu v úpravě legislativy, ale právě ve zlepšení vymahatelnosti práva. „Stavební úřad nemusí fyzicky vstupovat do objektů a nikdo to ani neočekává, ale musí reagovat na podněty, že je někde něco špatně. Platný stavební i živnostenský zákon jsou slušnými nástroji, o něž se lze opřít. Například živnostenský zákon umožňuje podnikání v bytě, ale nikoli s bytem,“ upozornil Městecký a připomněl, že ubytování v soukromí existovalo už před desítkami let, pouze tehdy do jeho zprostředkování nebyly zapojeny webové platformy.

Ze strany úředníků stavebních odborů u kulatého stolu zazněly výtky, že nemají dost kapacit ani pravomocí posuzovat, zda jsou konkrétní byty, respektive lůžka využívána ke krátkodobým nebo dlouhodobým pronájmům. Podle představitelů pražských samospráv však na dohled nad dodržováním zákonných povinností nelze rezignovat.

„Je společensky neakceptovatelné, aby tyto zdánlivě legální služby v dnešní době ještě ‚ubíraly z koláče‘ prázdným hotelům. Jde o systémový problém, který zdražuje bydlení pro mladé a zhoršuje podmínky starousedlíků. Hrozí, že to Prahu doslova rozežere zevnitř,“ varoval primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který považuje regulaci ubytování v neoficiálních hotelech za věc veřejného zájmu.

Spory mezi sousedy

„Každý rezident se nemůže soudit se svým sousedem o to, koho tahá přes chodbu a jak zneužívá společné prostory v domě. Platformy na nás zatím ohledně předávání adres hostitelů dělají dlouhý nos,“ nešetřil primátor kritikou.

Společnost Airbnb, která je dlouhodobě dominantní ubytovací platformou, poslední výhrady pražských politiků nechtěla komentovat.

V nedávném prohlášení pro Pražský deník firma připomínala svou podporu zodpovědného hostitelství. „Ochranu bydlení bereme vážně, proto předkládáme návrhy na spolupráci s hlavním městem a pomáháme hostitelům dodržovat pravidla tím, že zobrazujeme licenční čísla. Spustili jsme také linku sousedské podpory, takže se s námi může kdokoli, kdo je znepokojen, spojit,“ uvedl Vladimír Beroun, manažer veřejné politiky na Airbnb pro střední a východní Evropu.

Budou nové zákony?

Airbnb se také odvolává na analýzu Oxford Group, podle které hostitelství přes Airbnb podpořilo v Praze v roce 2019 přes sedm tisíc pracovních míst.

Podle radní Hany Marvanové je ale třeba zamezit další expanzi „prázdných investičních bytů sloužících jako virtuální hotel“ po očekávaném návratu turistů do Prahy.

„Neměli bychom v tom opomíjet žádné dostupné prostředky včetně zlepšení vymahatelnosti zákonů, jejich novelizace a také vytváření nové judikatury, která by právě ukázala, co je možné posuzovat podle platných norem a kde bude nutná nová legislativa. Není možné stavět na té z roku 2008, kdy tento fenomén v aktuální podobě neexistoval,“ uvedla Marvanová.

Radní na podzim nechá zastupitelstvem znovu projít návrh novely živnostenského zákona udělující samosprávám zmocnění k vlastní regulaci krátkodobých pronájmů. Od městských částí chce teď odpovědi, zda a jak by zmocnění využily. Za důležité nástroje považuje Marvanová také kampaně motivující občany k hlášení incidentů a vytvoření metodiky pro státní úředníky. „Měli by brát podněty občanů vážně. Bez pomoci státu se nepohneme,“ dodala.