Když Jiřina z Mělníka vystudovala vysokou školu a před jméno si začala psát bakalářský titul, věřila, že jí svět bude ležet u nohou. Pak začala hledat práci a přišlo vystřízlivění. „A jakou máte praxi?" ptají se jí všude. Popravdě odpovídá, že žádnou. Veškerý svůj čas věnovala studiu. „Tak to bohužel. Hledáme někoho zkušeného," slýchává neustále od zaměstnavatelů.

I úředníci na úřadech práce přiznávají, že bez praxe mají absolventi škol značně ztíženou pozici na trhu práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto před nedávnem spustilo projekt, který má současnou neblahou situaci změnit.

Proč firmy nechtějí lidi bez praxe?

V rámci projektu „Stáže ve firmách vzdělávání praxí" se spolu setkají firmy, které mají zájem vychovat si zaměstnance, a zároveň lidé, kteří mají problém sehnat si práci. Jinak nákladné zaučení proplácí firmám Evropský sociální fond. Právě vysoké náklady na zaučení zaměstnanců stojí za tím, že firmy o absolventy příliš nestojí.

„V současné hospodářské situaci je pro firmy komplikované investovat do přijímání nových zaměstnanců," potvrzuje Petr Samek, obchodní ředitel z mělnické firmy zaměřující se na tvorbu počítačového softwaru. Celý proces je pro zájemce o stáž nadmíru jednoduchý a vejde se do několika málo bodů.

„Informace jsem si dohledávala sama. Na internetu jsem se zaregistrovala, a potom jsem už sama začala vybírat mezi jednotlivými nabídkami firem," říká jedna ze stážistek Sabina Čaníková

Přihlásit se dá elektronicky

„Zaujala mne šablona stáže finanční analytik. Splňovala jsem podmínky poskytovatele stáže, kartě stáže odpovídalo i moje vzdělání, a tak jsem se o tuto stáž rovnou ucházela pomocí elektronické přihlášky." Funguje to tedy podobně jako na klasických pracovních portálech. V takřka stejném duchu jako při klasickém výběrovém řízení se neslo i přijímání stážistky. „Pozvali si mě na pohovor, pohovořili jsme si a zanedlouho se mi firma telefonicky ozvala, že mohu nastoupit na stáž."

Projekt ale má svá úskalí, které se někomu nemusí líbit.

„Říkáme to dopředu a srozumitelně každému zájemci. Je nutné si uvědomit, že stážisté za účast na projektu nedostanou mzdu. Je jim hrazeno stravné ve výši 20 korun za každou odpracovanou hodinu, za určitých podmínek také cestovné a ubytování. Klasický plat ale očekávat nemohou," říká ředitel Fondu dalšího vzdělávání Pavel Kryštof, který má projekt na starosti. Důvod je logický díky tomuto opatření zůstanou v projektu jen motivovaní lidé, kteří mají skutečně zájem něco nového se naučit a získat užitečné a praktické zkušenosti.

Vraťme se nyní na začátek k Jiřině z Mělníka. Když se dozvěděla o tom, jakým způsobem může nově získat praxi, byla nadšená. Možná, že za pár měsíců již nebude docházet na úřad práce, ale do zaměstnání, které jí bude bavit a naplňovat. A pokud se jí ani po stáži nepodaří práci najít, minimálně si zvýší sebevědomí. „Už nebude absolventem bez praxe. Získá zkušenosti a bude mít co zaměstnavatelům nabídnout," má jasno současná stážistka Sabina Čaníková.

Ředitel Fondu dalšího vzdělávání Pavel Kryštof o projektu stáží pro Deník:

Školy si už velkou důležitost praxí uvědomují

Proč se stala praxe doslova noční můrou absolventů škol a jak na to reagují samy školy? Nejen o tom se rozpovídal Pavel Kryštof z Fondu dalšího vzdělávání.

Představíte nám ve stručnosti váš projekt?

Na starosti jej má Fond dalšího vzdělávání (FDV), což je příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Jeho myšlenka vznikla Usneseními vlády. Poté byl konzultován s odborníky i s Evropskou komisí. Jeho hlavním cílem je nastavit v České republice systém poskytování stáží a tento systém ověřit na pěti tisících stážích. Výstupem projektu bude také návrh možného ukotvení stáží do českých zákonů.

Nedostatečná praxe je častou překážkou na cestě k zaměstnání. Proč?

Požadavek na praktické zkušenosti není vyvolán pouze současnou ekonomickou situací. Firmy velmi dobře vědí, jaká je časová a finanční náročnost nezbytná pro zaučení nového pracovníka a proto upřednostňují ty zájemce o zaměstnání, kteří už praxi mají a mohou tak pomoci částečně tyto náklady snížit. Povinné praxe bývaly vždy součástí výuky, především na odborných školách, a to díky možnosti tuto praxi uskutečnit ve státních podnicích. Dnes záleží spíše na firmách, zda naváží se školami spolupráci a tyto praxe žákům a studentům umožní.

Zmínil jste souvislost se školstvím. Uvědomují si podle vás v současnosti střední a vysoké školy důležitost praxe?

Jsme sice na začátku uskutečňování projektu, ale podle mne si školy důležitost praxe svých absolventů uvědomují ve stále větší míře. Odpovídá tomu i fakt, že v současné době probíhají na vysokých školách napříč Českou republikou informační semináře, kde zájemcům o další vzdělávání, tedy budoucím stážistům a firmám, představujeme projekt a jeho přínosy pro cílovou skupinu. Ve většině případů nám v této oblasti školy vycházejí vstříc.

Budoucí stážisty tedy hledáte už mezi současnými studenty. Kdo se tedy může stážistou stát?

Cílíme především na skupiny absolventů bez praxe, nezaměstnané, osoby se zájmem o další profesní vzdělávání a také osoby vracejících se na trh práce, což jsou třeba maminky na rodičovské dovolené s trvalým bydlištěm ve všech regionech České republiky s výjimkou Prahy. Do projektu se jako stážisté nemohou zapojit živnostníci a osoby se statusem studenta. To je dáno pravidly Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Praha je tedy z projektu zcela vyjmuta?

Rozhodně ne. Z Prahy se mohou hlásit poskytovatelé stáží. Člověk ze středních Čech si díky tomu může vyzkoušet zaměstnání ve velké pražské firmě a trochu se v hlavním městě rozkoukat.

Co projekt přinese poskytovateli stáže?

Umožňuje mu více rozvinout vnitřní systém vzdělávání a školení pracovníků v různých pozicích a oborech a zároveň může napomoci i rozvoji užší spolupráce mezi školami a firmami, které mají o čerstvé absolventy zájem. Navíc náklady spojené se stáží jsou za stážistu uhrazeny firmě z rozpočtu projektu, čímž firmy motivujeme do aktivního zapojení se do systému dalšího vzdělávání.

A co svou účastí získá stážista?

Prvním přínosem je získání nových znalostí a zkušeností opřených o praxi v konkrétním vybraném oboru. Za druhé, stážisté si mohou zajímavým způsobem zvýšit odbornou kvalifikaci. Za třetí přínos stáží pro zúčastněné osoby považuji fakt, že stážisté významným způsobem zvýší svoji uplatnitelnost na trhu práce. Kromě těchto tří stěžejních výhod spatřujeme i vedlejší výhody projektu z pohledu stážisty, mezi něž patří navázání kontaktů s konkrétními firmami a rozvoj jeho dovedností a schopností.

Je těžké sehnat nové stážisty a poskytovatele stáží?

Od zahájení registrací nám počet zájemců o stáže i poskytovatelů stáží roste. Za každého nového zájemce jsme ale samozřejmě moc rádi.

Máte již nějaké první ohlasy z řad stážistů a poskytovatelů a jaké jsou?

První stáže započaly v listopadu, takže nemáme zatím žádné informace o závažných nedostatcích, stížnostech apod. Všichni zúčastnění mají zájem na absolvování stáže, takže se daří případně nesrovnalosti řešit ještě dříve, než se mohou negativně projevit na průběhu celé stáže.

Sabina Čaníková se do projektu stáží zapojila. Nyní pro Deník spokojeně říká:

Získám zkušenosti a budu mít co nabídnout

Absolventka inženýrského studia Sabina Čaníková ne a ne najít práci, která by odpovídala zaměření vystudovaného oboru. Možná, že po úspěšném završení stáže se vše změní. Alespoň v to doufá. Zároveň se přesvědčila, že to, co vystudovala, chce v budoucnu dělat i v zaměstnání.

Co Vás vedlo k zapojení se do projektu?

Především nedostatek pracovních zkušeností. Bez nich se dnes nedá sehnat práce. Absolventi bez praxe to mají hodně těžké. Hlavně v humanitních oborech. Já jsem vystudovala obor finance, mám titul inženýr, ale bez skutečné praxe ani takové vzdělání při hledání práce nestačí.

Na jakou stáž jste se přihlásila?

Vybrala jsem si přímo kartu stáže, která odpovídala mému předchozímu studiu finančního analytika.

Jakým způsobem jste se do účasti na projektu přihlásila?

O projektu jsem se dozvěděla na internetu. Poté jsem si informace dohledávala sama. Na internetu jsem se zaregistrovala, a potom jsem už sama začala vybírat mezi jednotlivými nabídkami firem. Zaujala mne šablona stáže finanční analytik. Splňovala jsem podmínky poskytovatele stáže, kartě stáže odpovídalo i moje vzdělání, a tak jsem se o tuto stáž rovnou ucházela pomocí elektronické přihlášky. Funguje to podobně jako na pracovních portálech. Stáž byla popsána poměrně detailně, já jsem musela zaslat svůj životopis a motivační dopis. Poté mne už kontaktovala firma, kde jsem absolvovala pohovor. Za několik dní mi volali, že jsem přijata na stáž. Dohodli jsme si přesné detaily a mohla jsem začít.

Jak Vaše stáž probíhá?

Začala jsem 1. listopadu a stáž skončí 1. března 2013. Na stáž docházím a učím se v pracovní dny vždy osm hodin.

Tedy běžná pracovní doba. Co během ní děláte?

Během této doby se mi věnuje mentor. Ráno se sejdeme, projdeme si úkoly na tento den, já se jim poté věnuji a odpoledne se opět scházíme, abychom si zhodnotili, jaké jsou výsledky.

Jaká je vlastně role vámi zmíněného mentora?

Pokud potřebuji v nějaké otázce poradit i během dne, tak se na mentora obracím ihned. To je velká výhoda, protože získávám přesně ty praktické dovednosti, které později použiji v práci. Snažím se na sobě hodně pracovat a vzít si ze stáže co nejvíc.

Další výhodou je asi to, že jste se v praxi přesvědčila, zda se ve vámi vystudovaném obor chcete pohybovat i v rámci zaměstnání.

Chtěla bych v práci finančního analytika pokračovat i po skončení stáže. Přesvědčila jsem se o tom, že je to druh povolání, který mne baví. Takže na stáž chodím velice ráda.

Dostáváte od firmy, kde stáž vykonáváte, zpětnou vazbu k Vaší práci?

Ano, samozřejmě. Je to součást stáže. Hodnocení probíhá každý den, kdy s mentorem projdu výsledky každého dne. Jednou měsíčně vzájemně zhodnotíme stáž, co se mi povedlo, na jakou oblast se musím více zaměřit a naplánujeme si úkoly na další čtyři týdny. I já mám prostor pro hodnocení stáže. Pokud vím, že v některé z oblastí potřebuji více poradit, nemusím se bát to přiznat.

Domníváte se, že v běžné práci je to jinak?

Myslím si, že to je velký rozdíl oproti běžné práci, kde lidé často raději mlčí o tom, čemu nerozumí a tiše doufají, že se s podobným problémem nikdy nesetkají. Já se mohu zeptat na cokoliv a mentor se snaží danou věc vysvětlit a naučit mě vše, co se dané činnosti týká. Po stáži budu velmi dobře připravená na práci. Podporuje mne i firma, kde stáž vykonávám. Myslím, že mohu říct, že jsou se mnou spokojení.

Očekáváte tedy po skončení stáže pozitivní změnu při hledání práce?

Jistě. To, co jsem se naučila ve škole, potřebuji ještě prověřit v praxi a zaměřit se na získání praktických zkušeností. Věřím, že mi v tom projekt pomůže. Zatím se to vyvíjí dobře. Nebudu už absolventem bez praxe, ale získám zkušenosti a budu mít co zaměstnavatelům nabídnout.