„Řada z našich předních sportovců okusila hrůzy bojišť na vlastní kůži, část z nich se již na sportovní kolbiště nikdy nevrátila. Mnoho sportovců i členů Sokola bylo aktivních i v prvním odboji. První světová válka však také znamenala nástup nové generace sportovců, stejně jako začátek postupné přeměny řady sportovních odvětví od amatérismu k profesionálnímu sportu," uvedli organizátoři.

Doprovodnou akcí bude podvečerní běh parkem Vítkov

Výstava bude mít čtyři části - první, nazvaná Umlčená Ekecheiria bude věnována českému olympijskému hnutí na prahu války. Další část Za národ, drahou vlast se zaměří na osudy Sokola a sokolů. Sportování za Velké války představí "všední" sportovní život české společnosti během války a závěrečná část Sportovci na frontách přiblíží osudy českých sportovců bojujících na zahraničních bojištích.

Doprovodnou akcí výstavy bude podvečerní běh parkem Vítkov, který odstartuje ve středu 24. května v 18:00. Účastníky čeká komentovaná prohlídka výstav nebo tombola s cenami v duchu začátku 20. století.