„Obdrželi jsme zálohu a v nejbližších dnech čekáme navrácení zbývající částky,“ oznámil Deníku ředitel Areálu Strahov Ladislav Malý, který se postaral o neprodlené uvedení haly do provozního stavu.

„Především se vytvořil nový plášť, který disponuje lepšími vlastnostmi z hlediska UV záření, a má být i odolnější,“ popisuje Malý.

K úpravám došlo i uvnitř objektu. Původní zářivky zavěšené od stropu nahradilo bezpečnější osvětlení umístěné na speciálně vybudované rampě. „Je to bezpečnější pro závodníky i praktičtější z důvodu případných oprav,“ doplnil ředitel areálu. Z estetického pohledu hala prokoukla díky dožluta zbarvené vnitřní straně pláště.

„Máme také nové ozvučení, samozřejmě modernější, vždyť jsme o čtyři roky dál,“ připomněl Malý nedávnou rekonstrukci, před níž halu zasáhla stejná pohroma.

Tentokrát se poničení vyhnulo nejcennějšímu, co objekt skrývá, atletické dráze. „Po stržení větrem jsme ji ihned zakryli, zřejmě jsme tak zabránili většímu poškození,“ tvrdí Malý.

Zcela bez úhony však tartan z události nevyšel. Na několika místech dráhy se objevily drobné trhliny. „Ty se zacelí ve druhé polovině dubna,“ ujišťuje Ladislav Malý.