V loňském ročníku sportovní akce, které se zúčastnilo více jak 2000 sportovců, získali pražští reprezentanti 44 medailí a obsadili druhé místo v konkurenci všech krajů. Letos se soutěže zúčastní 1048 dětí.

„Nedostatek tělesné aktivity u dětí i mládeže je jedním ze zásadních problémů dnešní doby. Proto vítám každou takovouto událost, která může mladým pomoci objevit zdravou soutěživost a radost z pohybu. Propagace sportu a tělesné zdatnosti je letos pro hlavní město jedním z velkých úkolů vyplývajících ze získání titulu Evropské hlavní město sportu 2016," uvedl radní hlavního města Jan Wolf.

Šampionát, který se odehrává na pěti místech v Ústeckém kraji, potrvá až do pátku 22. ledna.