"Doporučujeme doplňovat průběžně nejen vodu, ale spolu s ní i minerály například ve formě iontového nápoje. Určitě nemá cenu se dopředu před startem maratonu nějak dopředu hodně napít a zatížit tak tělo nárazově, to povede jen ke zvýšené tvorbě moči. Vyplatí se ale den před závodem pohlídat si dodržování pitného režimu, což zkušení běžci dobře vědí," říká primář Táborský.

Blížící se komplikace můžete poznat dopředu. Jak? "Ztráta tekutin se projeví zejména poklesem krevního tlaku, točením hlavy, mžitkami před očima a pocitem na omdlení. To jsou signály, které nám velí nepřemáhat se, ihned zastavit, sednout si a případně přivolat pomoc, která je u tratě závodu bohatě zastoupena. Existuje i závažnější porucha, kdy ledviny nedokáží vyloučit vodu a minerály ve správném poměru a vzniká takzvaná otrava vodou. Rizikem jsou zejména extrémně dlouhé závody, nízká tělesná hmotnost závodníka a užívání léků proti bolesti. Příznaky jsou závažnější, jako bolest hlavy a zvracení a nutná je specializovaná lékařská pomoc, samotný příjem tekutin může i škodit," upozorňuje!