Společná zpráva dále uvádí, že každý druhý respondent (56 procent) se domnívá, že státní finance nejsou využívány účelně. Převážná většina lidí (84 procent) má rovněž za to, že současný systém financování sportu umožňuje korupční jednání. Ovlivňování přerozdělování dotací pokládají tři z deseti dotázaných za vůbec nejzávažnější korupční jednání v oblasti sportu.
 
„Současný systém přerozdělování státních financí do sportu jak ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak ze strany většiny krajů a obcí je nesystematický, netransparentní a nahrává manipulacím. Proto je to jedna ze zásadních oblastí, které se ve snaze zlepšit český sport věnujeme,“ doplňuje Sylvie Kloboučková, právnička TI.

Dále z průzkumu vyplývá, že tři čtvrtiny dotázaných by nevěděly, koho vyhledat v případě, že by narazily na korupční jednání ve sportu a rovněž tři čtvrtiny lidí by uvítaly zřízení anonymní telefonní linky, na kterou by mohly volat podněty související s korupcí ve sportu.
 
„I v tomto průzkumu se potvrdilo, že lidé obvykle nevědí, jak mají postupovat v případě, že se setkají s uplácením. Čím užší je skupina, ve které lidé na korupci narazí, tím je rozhodování o nahlášení korupce složitější. A to je rovněž případ sportovního prostředí. Také proto se dostupnost anonymní telefonní linky zaměřené na uplácení ve sportu jeví jako optimální alternativa,“ dodává Lucie Žáčková, analytička STEM/MARK.