„Minulý týden jsme na účet dostali 14,7 miliónů korun určených na tuto sezonu,“ potvrdil Dušan Palcr, prezident České rugbyové unie.

Národní sportovní agentura rozděluje celkem 150 milionů korun, a to mezi sedm kolektivních sportů (fotbal, basketbal, házenou, volejbal, ragby, pozemní hokej a vodní pólo), kterou jsou v programu letních olympiád.

„Po vzoru ostatních zemí nastavujeme prioritizaci sportů, které od letoška při financování poprvé rozdělujeme na olympijské a neolympijské. Zavádíme tento program na podporu ženských olympijských kolektivních sportů tak, aby svazy měly veškeré podmínky na přípravu,“ uvedl Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury.

Přijetí dotace už potvrdily i svazy házené, pozemního hokeje či vodního póla. Zejména pro menší sporty mohou být peníze z tohoto projektu mimořádným impulsem. „Zdroje půjdou do organizační infrastruktury, technického a regeneračního zázemí, obrovský důraz je kladen na trenérskou základnu,“ popisuje Palcr.

Cíl projektu? Olympiáda

„Peníze nám umožní jezdit na lépe organizované turnaje, výrazně se zkvalitní příprava mladých hráček,“ doplňuje Hanka Schlangerová, manažerka rozvoje ženského ragby. Právě na juniorky bude unie sázet. Cíl projektu, účast na hrách, je v tuto chvíli „vzdálen“ šest let. Podstatnou část reprezentace v roce 2028 tak budou tvořit dnešní náctileté hráčky.

Ragbyová unie, která má více než pět tisíc členů, dosud operovala s ročním rozpočtem ve výši zhruba 23 milionů korun. Nárůst příjmů je tak skokový. „Vůči ženskému ragby u nás stále panuje spousta předsudků. Peníze samy o sobě zájem nepřinesou, je třeba najít cestu, jak udělat sport atraktivnější,“ uvádí Schlangerová.

Olympijské ragby je záležitostí sedmičlenných týmů. Česká reprezentace žen loni pod vedením kouče Víta Chalupy zaznamenala historický úspěch: postoupila do nejvyšší úrovně mistrovství Evropy.

„Současné české ragby je sice na vzestupné trajektorii, nicméně konkurence v evropských zemích se pohybuje stejným směrem, podpora účasti ženského týmu na olympiádě je tak pro české ragby zásadní,“ doplnil Palcr.