Kdy začaly přípravy na všesokolský slet?

Téměř ihned po skončení sletu předešlého. Vlastní faktické přípravy na XVI. všesokolský slet začaly v roce 2016 a čím více se blížíme červenci 2018, tím jsou intenzivnější. Problematika je velice široká, museli jsme nalézt a zajistit vhodnou lokalitu, pracovali jsme a stále intenzivně pracujeme na materiálním, logistickém, bezpečnostním i finančním zabezpečení. Zajištění stadionu v Edenu bylo a je naprosto klíčovým okamžikem, od kterého se odvíjí většina dalších aktivit.

Zmínila jste stadion v Edenu. Byla jednání složitá?

Hledali jsme jinou vhodnou lokalitu než Strahov již v roce 2012. Tehdy jsme slavili 150. výročí založení Sokola, Eden byl pro nás důstojným stánkem k těmto oslavám. Očekávali jsme, že se stejným způsobem domluvíme i pro slet v roce 2018. Situace se ale změnila, stadion má nového vlastníka. Jednání probíhala více než rok a byla nesmírně složitá. Nakonec vše dopadlo dobře, lokalitu i okolní prostory jsme získali a nyní jsou již připravovány smlouvy.

Za domluvu sokolů s majiteli stadionu v Edenu se přimlouval i prezident Miloš Zeman. Jak jste jeho pomoc vnímala?

Velice oceňuji skutečnost, že hlava státu vnímá XVI. všesokolský slet v roce stého výročí založení samostatného státu Čechů a Slováků jako velmi významnou událost. Je to pro nás čest.

Měli jste připravené i jiné varianty, kdybyste se v Edenu nedohodli?

Udělali jsme si v Praze monitoring vhodných lokalit se zázemím pro takovou akci, jakou všesokolský slet je, a stadion v Edenu byl téměř jedinou vyhovující lokalitou. Každá jiná možnost vykazuje určité nedostatky či rizika a bezpečnost cvičenců je pro nás naprosto zásadní. Byli jsme například úžasně přijati na stadionu Sparty na Letné. Vnímala jsem vše velice pozitivně a vážila si přístupu, ovšem ani tento stadion se pro slet nehodí má totiž příliš úzké průchody na plochu a pro tisíce cvičenců, kteří se musí mezi skladbami na ploše velmi rychle vyměnit, by bylo mimořádně obtížné a možná i nebezpečné je používat. Juliska je také hezkým stadionem, ale není tam prakticky žádné zázemí. Když vše sečtu a podtrhnu, tak Eden, jakožto krásný moderní stadion, je pro nás jediným řešením.

 

O Strahově se asi v dnešní době už vůbec nedá mluvit…

Velký stadion patřící Spartě je pro naši scénu a aranžmá nevyhovující, Stadion Evžena Rošického je v havarijním stavu.

Význam sletu je o to větší, že proběhne v roce stého výročí založení samostatného československého státu. Souhlasíte?

Slet se koná jednou za šest let a je pokaždé velkým svátkem. Význam sletu v příštím roce je ovšem nebývalý v tom, že republika slaví krásné stoleté výročí. Sokolové měli společně s legionáři nezastupitelné místo při utváření státu i při jeho obraně, což mnoho z nich stálo život. Výročí vzniku státu, s nimž jsou sokolové tak těsně spojeni, dává akci ohromný význam.

Jakou očekáváte účast na závěrečné akci v Edenu?

Očekáváme velmi vysokou účast, včetně řady cvičenců ze zahraničí a tato skutečnost mě nesmírně těší. Vystoupí nejen sokolské organizace, ale i nesokolské, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Předpokládáme účast okolo 18 500 cvičenců, z toho více než 2 500 ze zahraničí. Hromadných skladeb se zúčastní kolem 15 tisíc cvičenců ve dvou programech. Co se týká diváků, očekáváme, že všechny hlavní programy hromadné skladby, Sokol Gala i divadelní představení budou navštívené podobně jako na předešlém sletu. Tehdy přišlo více než 30 tisíc diváků.

Nenabouraly vaše plány a přípravy problémy s financováním sportu, které vypukly během letošního roku?

Uplynulé období bylo velmi krušné. Od Nového roku do září 2017 jsme neobdrželi od našeho poskytovatele dotací (MŠMT) ani korunu; bylo třeba přijmout řadu omezení, abychom těžké období zvládli. Ale nechci si stěžovat. V závěru letošního roku jsme nakonec získali veškeré dotační tituly, o které jsme žádali. Problematickým byl Program IV, ze kterého měly plynout finance na opravy a provoz sportovišť, a některé sportovní subjekty nebyly schopny tyto prostředky dle upravené metodiky přijmout. Česká obec sokolská má takové legislativní uspořádání, díky kterému jsme uspěli i v tomto programu samozřejmě, že nikoliv na úkor někoho jiného, jak bylo některými médii prezentováno. Pokaždé si můžeme říci, že bychom rádi dostali více finančních prostředků, ale to je obvyklé. Ocenili bychom však, aby byl celý systém financování sportu stabilnější a předvídatelnější, což je pro koncepci spolku či organizace zásadní. Věřím, že příští rok bude lepší.