Na semináři vystoupí se svou přednáškou prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. z brněnské VUT, RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy a další odborníci z oboru z řad SPÚ, soukromých zemědělců a starostové obcí.

PROGRAM SEMINÁŘE
15:00 Slavnostní zahájení – Ing. Jaroslav Faltýnek, předseda zemědělského výboru PSP ČR

15:10 – 16:00 Prezentace odborníků

RNDr. Petr Kubala (generální ředitel, Povodí Vltavy): Ochrana vod a pozemkové úpravy
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (Fakulta stavební, VUT Brno): Fakta o retenční schopnosti půdy
Ing. Olga Dočkalová (starostka obce Sudice): Obce a sucho
Ing. Otakar Šašek (předseda ZD Klapý): Staráme se o krajinu
16:00 – 16:10 Přestávka

16:10 – 17:00 Prezentace odborníků

Jiří Řezníček (starosta obce Tučín): Pozemkové úpravy v praxi
Daniel Pitek (lesník a sedlák): Možnosti adaptace českého zemědělství na klimatickou změnu
Mgr. Jaroslava Doubravová (ředitelka odboru, SPÚ): Pozemkové úpravy – současný stav a výhled
Ing. Martin Hrdlička (předseda představenstva APG, starosta obce Tetín): Správa obce a pozemková úprava
17:00 – 18:00 Panelová diskuze odborníků

18:00 Ukončení semináře

Odbornými garanty semináře jsou Asociace podnikatelů v geomatice, Svaz měst a obcí ČR, Státní pozemkový úřad, Asociace pozemkových úprav, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy.