S velkým ohlasem se setkávala také pítka sloužící nejen k okamžitému osvěžení. Třeba v Havelské ulici bylo vidět také hojné využití k plnění vyprázdněných PET láhví. Jen o kousek dál lidé procházející kolem tržiště vítali provizorní sprchu produkující vodní mlhu, vyrobenou z hadice připevněné ke sloupu.

Řidiči radost chodců nesdíleli

Skutečné mlžení pak obstarávaly kropicí vozy, které nejen projížděly ulicemi, ale také se na chvíli zastavovaly v místech, kde se shromažďuje větší počet lidí – třeba v dolní části Václavského náměstí nebo i nahoře, u sochy svatého Václava.

Jejich přítomnost vítali chodci – někteří řidiči však zřejmě už méně. Naznačovala to alespoň gesta šoférů, kteří byli nuceni spustit stěrače – a někteří i nahonem zavírali okénka svých aut. „Pod koněm" se dokonce ukázalo, jak je důležité, aby se řidiči plně věnovali provozu a nesledovali, co kde létá – byť se jedná jen o kapky vody z kropicího vozu a lidi běhající pod nimi, aby se osvěžili.

Právě u kropicího vozu stojícího pod sochou sv. Václava – postaveného před místem s dopravním omezením tak, aby nepřekážel dopravě – se totiž stala i drobná dopravní nehoda. Naštěstí šlo jen o malý ťukanec; o ránu bez vážných následků, která se obešla bez volání policie.

Záchranáři ovšem v centru metropole bez práce nezůstali. Kolapsy z horka se neobešly bez zásahů zdravotnických týmů.