Jak dále uvedla Správa železnic, drážní hasiči evakuovali z rychlíku 160 cestujících.