V současném prázdninovém provozu ještě více než kdy jindy, napovídá zkušenost policistů. „Narůstá intenzita provozu motorkářů, cyklistů, ale i pohyb chodců u vozovky nebo přímo ve vozovce," připomněla Pidrmanová. K dalším faktorům, s nimiž je aktuálně prostě třeba počítat, se řadí také zhoršená průjezdnost komunikací, častější kolony, které se tvoří i na místech, kdy to jindy není běžné, uzavírky a opravy vozovek. Své dokážou ovlivnit i vysoké teploty. To vše zvyšuje riziko vzniku dopravních nehod – zvláště v kombinaci s únavou na delších trasách, neznalostí prostředí a často i rozhlížením se po okolí.

Za maléry na silnicích, které někdy bohužel končí i ztrátou života, ale nemohou kolony nebo práce na silnici. Nehody má na svědomí chování účastníků silničního provozu a to, jak reagují na dění v okolí. Zvlášť v létě je podle poznatků dopravních policistů časté přejetí do protisměru, co obvykle bývá důsledkem toho, že se šofér plně nevěnoval řízení.

Velkému maléru může předcházet zdánlivá maličkost; vlastně úplná drobnost či banalita. Telefonování. Nastavování navigace nebo koukání do mapy. Pozornost věnovaná neposednému dítěti. Nezajištěné domácí zvíře. Či dokonce čtení e-mailů nebo sledování filmu na tabletu – ano; i takové činnosti se někteří šoféři snaží skloubit s řízením!

Nevěnování se řízení vozidla bylo loni příčinou pětiny dopravních nehod, k nimž byli přivoláni policisté. V procentech to dělá 19,3 %. A v absolutních číslech šlo o 14 098 dopravních nehod. To jsou desetitisíce konkrétních lidských osudů; rodin, jimž se v jediném okamžiku zhroutil svět – je totiž třeba mít na paměti, že naše tělesná schránka je zranitelná a nehody zdaleka ne vždy končí jen pomačkanými plechy.

„Ve 2403 případech se jednalo právě o vjetí vozidla do protisměru," upozornila Pidrmanová. Znovu proto připomíná: za volantem je nejdůležitější soustředění se na jízdu. „V případě, že se dostavuje únava, je bezpečnější zastavit právě proto, aby byly všechny návraty z prázdninových cest šťastné," připomíná policistka další zdánlivou samozřejmost. Zkušenosti ale hovoří jinak: pro mnohé tohle samozřejmé vůbec není…