První posádka z celkem tří vyslaných vozů dorazila k pacientovi již za tři minuty, ocenila Ernestová - přičemž pochválila svědky, kteří do té chvíle prováděli podle telefonických pokynů dispečerky laickou resuscitaci.

„Záchranáři navázali odbornou pomocí a vitální funkce pacienta se podařilo obnovit," doplnila s tím, že i následně zafungovalo všechno tak, jak má: pacient byl předán přímo na operační sál specializovaného oddělení Všeobecné fakultní nemocnice.

Zhruba po hodině pak zasahující záchranáře pohladila po duši zpráva jednoho ze svědků - ten se ozval s tím, aby členům záchranářských týmů poděkoval a v souvislosti s jejich prací vyjádřil uznání a obdiv.

Za takový ohlas děkují i záchranáři. „Tyto reakce jsou velkou motivací do naší další práce," zdůraznila Ernestová.