Zda se jednalo o nehodu, nebo o záměrně naplánovanou sebevraždu, zůstává předmětem šetření; věcí se zabývají policie i drážní inspekce. Spekulace v té souvislosti vyvolává fakt, že se tragédie stala v blízkosti lokality, kde 29. dubna 2014 z vlastního rozhodnutí zemřela pod vlakem Iveta Bartošová. Tato oblast přitom ve výroční dny bývá pod dohledem, aby se předešlo případným snahám o napodobení činu známé zpěvačky. Trvalý dozor však zajistit nelze. Na sklonku loňského roku se tak zde odehrála další obdobná tragédie.