Třebaže se očekávalo, že se výluka protáhne na celé dopoledne, dobrá práva přišla už v devět hodin: provoz se podařilo obnovit již po čtyřech hodinách a vlaky mohou absolvovat celou trať.

Vlaky nezdily v úseku mezi stanicemi Praha-hlavní nádraží a Praha-Uhříněves; v krátké době již opakovaně se tak hlavní pražskou stanicí na této trati dočasně stalo právě nádraží v okrajové Uhříněvsi. Lidé mířící do metropole tak odtud museli dále k centru pokračovat přistavenými náhradními autobusy nebo běžnými linkami městské hromadné dopravy.

Větší komplikace mohli pociťovat cestující mínící cestovat z Prahy na jih. Na hlavním nádraží hlásily odjezdové tabule zrušení spoje – a pro další pokyny bylo nutno najít informační cedule nebo vyhledat infookénko. Pro mimopražské navíc sdělení, že je nutno dopravit se na konečnou stanici metra Háje a odtud pokračovat autobusem na uhříněveské nádraží, nemusí vždy znít tak srozumitelně, jak se jeví Pražanů a lidem z okolí, kteří uvedené lokality znají. Podle zjištění Deníku zůstali na hlavním nádraží také zaskočeni cizinci tím, že za takovéto situace nesupluje roli informační kanceláře policejní hlídka; právě policisté jsou pro ně těmi, na koho se obrátit, pokud se ocitnou v situaci, že si nevědí rady.