Těsně předtím se totiž žena sestře dovolala na mobil – a tak již věděla, že je seniorce špatně, leží uvnitř domu na zemi a nemůže vstát.

Za téhle situace už nebyl důvod otálet: členové hlídky přeskočili plot a začali obcházet dům, aby zjistili, jak a kudy se nejlépe dostat dovnitř. Měli štěstí, ani nemuselo řinčet sklo; objevili totiž nedovřené balkonové dveře.

Další vývoj událostí byl pak už záležitostí pár sekund: strážníci vlezli dovnitř, seniorce ležící na zemi poskytli první pomoc a přivolali sanitku.