„Jedná se o velice nebezpečnou oblast i pro nás, kteří máme profesionální výcvik. Nebezpečná v této lokalitě je především takzvaná říční vana, která se nachází mezi ostrovy. Do té se dá totiž dostat pouze z tamního zdymadla,“ uvedl policejní potápěč, který se dnes podílel na pátrání.

"Pátrání bude v následujících dnech i nadále pokračovat, neboť musíme řeku prohledat až k Hlávkovu mostu," sdělil mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

"Na základě četných dotazů novinářů mi ještě dovolte malé upřesnění. Ptáte se nás, jakým způsobem budeme zabezpečovat vodní dílo, ve kterém došlo o víkendu k tragédii. V tomto směru musím konstatovat, že zabezpečení této Motolské stoky a jí podobných nespadá do kompetence Policie ČR, potažmo té pražské. Takováto opatření spadají do kompetence vlastníků či provozovatelů těchto stok," doplnil Hulan v tiskové zprávě.