Nebezpečí otrav je v současných horkých dnech vysoce akutní. Sluncem rozpálené spalinové cesty často nemají tak dobrý odtah jako za chladnějšího počasí – a hrozí, že zplodiny hoření plynu mohou unikat do místnosti. „Kouř" z karmy přitom není vidět ani cítit, takže lidské smysly před nebezpečím nevarujíí. Záchranáři i hasiči upozorňují na potřebu pravidelných revizí plynových zařízení – a také doporučují pořízení hlásiče oxidu uhelnatého.

Během koupání a sprchování je podle rady Jiřiny Ernestové z centrály pražských záchranářů potřebné zajistit řádné větrání koupelny – a není ideální, pokud je při používání karmy člověk v bytě sám. Varujícími příznaky mohou být náhlé pocity těžké únavy, pocity na zvracení a závratě. Velmi výrazným signálem je, pokud obdobné obtíže postihnou v domácnosti více lidí současně. V takovém případě je na místě ihned otevřít okna i dveře, vyjít na vzduch a přivolat záchranáře. V případě, že postižený upadne do bezvědomí, je potřebné vynést ho okamžitě na vzduch. Ale pozor: riziko otravy hrozí i zachráncům!

Těžší případy intoxikace mohou mít velmi vážné následky. Vedle smrti (a letos záchranáři v Praze evidují již čtyři obětí – téměř u každého desátého pacienta!) hrozí závažné doživotní následky. Kysličník totiž vytěsňuje z tkání kyslík, přičemž jako první je postižen mozek.

Čtěte také: V Praze přibývá otrav oxidem uhelnatým, ve vedrech riziko roste