„Policie je připravena po zkušenostech s dalšími pražskými tunely řešit mimořádné dopravní situace a případné nehody přednostně - tak, aby co nejvíce minimalizovala dopad těchto událostí na bezpečnost a plynulost silničního provozu," uvedla v pátek Zoulová.

V souvislosti se zprovozněním neokoukané a nezaběhnuté novinky policisté vyzývají řidiče, aby při průjezdu tunelem dodržovali povolenou rychlost, udržovali bezpečnou vzdálenost a věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení – zejména pruhové signalizaci a dále informačním tabulím.

„Tunel je nepřetržitě dispečinkem monitorován, proto je na místě v případě poruchy vozidla či nehody nepanikařit a naopak okamžitě rozsvícením varovných světel na situaci upozornit ostatní účastníky provozu. Dalším krokem by mělo být obléknutí reflexní vesty a kontaktování dispečinku pomocí tlačítek SOS skříňky," radí Zoulová, jak si počínat, pokud dojde k maléru.