Lucerna, která nemá klimatizaci, je „těžkým vzduchem“ známá. To, že atmosféra v místě akce není ideální, netajili ani organizátoři. Doprovod soutěžících týmů dostal doporučení, že je rozumné setrvávat v sále jen po nezbytně nutnou dobu – a také pokyn, že je třeba dbát na dodržování pitného režimu. Přesto byla večer potřebná pomoc zdravotníků. Na místo přijeli také policisté – nezjistili však, že by se někdo dopustil pochybení.