Abych dokázal, že skutečně známe celý výrobní postup, rozhodl jsem se jej zveřejnit ovšem s tím, že nejcitlivější pasáže byly vyjmuty.

Čtěte také: Čekání na zázrak

Tedy:

- Sloní trus se vysuší.

- S přídavkem vody se vaří 24 hodin. (Do kotle se skutečně dává větší objem trusu než vody. Je vhodné přidat ještě dezinfekční činidlo, aby spotřebitelé byli stoprocentně ujištěni, že v papíře nezůstaly žádné bakterie.)

- Vyvařený trus se v poměru [VYMAZÁNO - TAJNÉ] s odstřižky starého papíru míchá ve vodě, dokud nevznikne homogenní kaše. Celý proces trvá [VYMAZÁNO - TAJNÉ].

- Tuto kaši lze případně obarvit, používaná přírodní barviva jsou [VYMAZÁNO - TAJNÉ]. Lze i vybělit či přidat další činidla, která způsobují, že je vyrobený papír hladší. Za tímto účelem se užívají [VYMAZÁNO - TAJNÉ].

- Na sítě ponořeném do vody se kaše v tenké vrstvě rovnoměrně rozprostře.

- Síto se vytáhne z vody a mokrý papír se vyklopí na savou tkaninu. Dalším kusem tkaniny se překryje a rámem se z něj vytlačuje voda.

- Další voda se z mokrého listu papíru vytlačí v lisu.

- Papír se ve speciálních sušácích nechá vyschnout.

[FOTOGRAFIE A NÁKRESY NÁSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ UŽÍVANÝCH V KROCÍCH 5 AŽ 8 JSOU VYJMUTY - TAJNÉ].

- Následuje standardní výroba zápisníků, bloků, sešitů, skicáků, kalendářů, pohlednic atd. atd. Využití může být rozmanité.

Ano, sloní trus je nesmírně cenná surovina. Prozatím jsme ho byť velmi lukrativně prodávali jen jako hnojivo. Avšak přítomnost sedmi slonů v naší zoo a znalost tajné výrobní receptury před námi otevírají zcela nové možnosti!

Abychom jich využili, rozhodli jsme se najít partnera, kterému za významný podíl na zisku poskytneme jak základní surovinu (a to v prvotřídní kvalitě), tak zcela unikátní návod na výrobu „sloního papíru". Myslím, že nejen pro české papírny, ale pro všechny podnikatele a investory je to jedinečná šance!

Případní zájemci se mohou obrátit na oddělení marketingu Zoo Praha.

Autor je ředitelem Zoo Praha.