Někteří označují krok magistrátu za mrhání penězi, které jsou potřeba jinde. Jiní by vše nechali tak, jak je, protože jsou na to zvyklí. Víceméně veřejné ankety, která může ovlivnit rekonstruovanou podobu náměstí, ani nevyužijí, jelikož jim to je proti srsti, nebo k tomu přistupují ledabyle. Proč tomu tak je? Jürgen Habermass, tvůrce konceptu strukturální přeměny veřejnosti, by viděl problém v tom, že se veřejnost fragmentizuje a ztrácí svou společenskou soudržnost. Je jenom pouhým publikem, které pozoruje. Habermass označuje za původní veřejnou sféru tu, která fungovala ve starověkém Řecku prostřednictvím agor shromaždišť uprostřed města, kde se odehrával veřejný život. Historickým vývojem společnosti však takový veřejný život již neexistuje a společnost se transformovala do pseudoveřejnosti, která se stává divákem veřejného dění. Habermass má v něčem pravdu. Veřejnost se stále více dostává do role pouhého pozorovatele a občas proti tomu nemůže nic dělat. Ale když už dostane možnost vyjádřit svůj názor, měla by té šance využít.

barbora.kabatova@denik.cz