Kolonie volavek popelavých pod Zakázankou si asi všimne každý, ale kdo se opravdu pozorně podívá na druhou stranu cesty a najde mezi kamením ještěrku zelenou? Řada návštěvníků ví o hnízdění kvakošů nočních v okolí restaurace Gaston, ale jen málokterý měl možnost slyšet u Afrického domu zpěv slavíka - a já sám jsem ještě před pár dny nevěděl, že do zoo zalétá lovit výr velký.

Zkrátka: celá řada zvířat žije v areálu zoologické zahrady ve skrytu a dají o sobě vědět jen pár dnů v roce - jako když se Vodní svět rozbouří námluvami skokanů skřehotavých - anebo vůbec. Jejich druhová pestrost je však veliká a málokde jinde v České republice bychom našli srovnatelné a přitom podobně bohaté území.

Pohledem Miroslava Bobka, ředitele pražské zoologické zahrady.Přesto se snažíme nabízet příležitosti k životu i dalším druhům. Revitalizace Mlýnského náhonu, která byla dokončena před několika lety, vytvořila prostředí pro celou škálu živočichů; v zoo tak dnes máme například 23 druhů vážek! Rovněž kolonie syslů obecných za výběhem žiraf vznikla přičiněním našich pracovníků.

Nyní pokračujeme - mimo jiné - vyvěšováním velkého množství budek, ať již obvyklých pro sýkory a některé další pěvce, nebo speciálních pro rorýse (které se teď snažíme přilákat přehráváním jejich hlasu), a chystáme se na budky pro netopýry nebo na hmyzí hotely. A to ani nemluvím o aktivitách při výzkumu a ochraně užovek podplamatých, které v počtu kolem tisícovky jedinců zimují pod Zakázankou a každoročně migrují k Vltavě, či o výzkumech ještěrek a některých druhů ptáků.

Tím větší mi udělalo radost, že další kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) bude zaměřena - stručně řečeno - na podporu života a druhové pestrosti v našem nejbližším okolí. Lhostejno, zda v areálu zoo, anebo někde na zahrádce. Tato kampaň sice pod názvem Let it Grow začne až 1. ledna 2016, ale v Zoo Praha se můžete inspirovat již nyní!

Čtěte také: POHLEDEM Miroslava Bobka: Chrám Opičích zlodějů

Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha