Válčící armády se k civilnímu obyvatelstvu jistě chovaly s brutalitou, o jaké Jaroslav Hašek píše, a generálové všech stran byli mnohdy snad ještě tupější, než píše, ale Češi bojující na straně Rakousko-Uherska rozhodně nebyli žádní Švejkové a Balouni.

Jak v jednom rozhovoru uvedl vojenský historik Eduard Stehlík: „Činy velké statečnosti se Češi prokazovali i v rakouských uniformách. (…) Vynikali i jako letci, námořníci, ponorkáři, velitelé dělových věží, potápěči, v námořním letectvu a samozřejmě i ve vojenských kapelách… jako lidé, kteří pocházeli z nejprůmyslovější a technicky nejzdatnější části rakousko-uherské říše."

Paradoxně o nich skoro nic nevíme. Přitom to jsou naši předkové a předchůdci.

Na východní frontě Velké války bojoval i jeden z pozdějších ředitelů Zoo Praha, plukovník MVDr. Jan Vlasák. Před časem se nám podařilo získat jeho armádní dokumenty.

Pohledem Miroslava Bobka, ředitele pražské zoologické zahrady.Poručík veterinář Jan Vlasák. Od 1. srpna 1914 v divizi hrubých houfnic č. 10, Przemysl. Od 17. října 1914 v poli jako důstojník veterinář divizního štábu. Od 4. února 1915 nemocen tyfem a zánětem plic, léčen v Miskolci, rekonvalescence v Mladé Boleslavi. Od 15. července 1915 opět v poli.

To nejsou záznamy jedné z postav, o nichž psal Hašek, nýbrž záznamy muže, který se ctí dokázal projít peklem a po letech, za nacistické okupace, se významně zasloužil o pražskou zoo.

Snad je tedy na místě, že pomník na jeho památku odhalíme právě v době, kdy se připomíná sté výročí začátku 1. světové války. Autor tohoto pomníku, prof. Kurt Gebauer, se jej rozhodl ztvárnit jako medvídě Sněhulku symbol světového úspěchu, kterého plk. Vlasák v Zoo Praha dosáhl prvním umělým odchovem medvěda ledního.

Sněhulka se stane holdem někdejšímu řediteli pražské zoo vojákovi a vlastenci Janu Vlasákovi a vůbec všem našim předchůdcům, kteří hrdě čelili nepřízním osudu a zanechali nám trvalý, úctyhodný odkaz.

Plastika Kurta Gebauera Sněhulka bude v Zoo Praha odhalena během Výroční slavnosti v neděli 28. září. Začátek v 11 hodin u Vzdělávacího centra.

Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha