Vlastně by to nemuseli být ausgerechnet šimpanzi; na ně jsem si vzpomněl hlavně proto, že mě nedávno velmi zaujaly výsledky jejich výzkumu z ugandského Kibale. Zpracování dat, která tam byla shromažďována po dlouhých čtrnáct let, potvrdilo, že místní šimpanzí holčičky si často hrají s klacíky, které představují jejich mláďata, zatímco šimpanzí kluky nic podobného ani nenapadne.

O rozdílech mezi pohlavími byla napsána spousta knih, ale jen stěží bychom hledali příklad, který by je dokládal názorněji.

Dnešní Evropa ke své nezměrné budoucí škodě však tyto rozdíly stále intenzivněji popírá a zapomenutý sešit, který se mi během třídní schůzky dostal do rukou, může sloužit rovnou jako důkaz snahy je silou mocí setřít.

Před rokem, když byli v primě, dostali jedenácti- či dvanáctiletí kluci, jimž začínají rašit vousy a blíží se pubertě, neuvěřitelný úkol. Z PET láhví a z papíru si museli vyrobit „miminka", neustále je nosit s sebou a starat se o ně. Dovedete si představit, co by pro ně v jejich věku mohlo být víc ponižující?

V sešitě, který obsahuje povinné zápisy o „rodičovské péči", s mrazením čtu:

24. května:

10.00 oblékl, nakrmil

13.05 přebalil, nakrmil

13.15 až 14.15 procházka

17.36 přebalil, vykoupal, nakrmil

18.16 uspal

V nejmenším by mě nepřekvapilo, kdyby si kluci někde v ústraní svými PET-miminky drsně pohazovali, ale navenek se museli podřídit. O to intenzivněji hledali způsob, jak od nesmyslu, který probíhal pod názvem Miminko nanečisto, co nejrychleji a co nejdál utéct. A některým se to podařilo. V posledním zápise stojí:

28. až 31. května:

Z důvodu nemoci rodiče dítě předáno do péče prarodičů.

Tak to je tedy vklad do života!

Nevím, jestli psycholožka, která Miminko nanečisto prosadila, s podobným výsledkem počítala, ale zjevně ji ani v nejmenším nevzrušuje. Pokus o přeměnu v hermafroditické hlemýždě čeká i letošní primány.

Jak jsem napsal: Nejvyšší čas poučit se u šimpanzů anebo u jakýchkoli jiných vyšších obratlovců. V zoo jich máme spoustu!

Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha