Na výletě jsme s dětmi hráli hru, při níž se postupně sestavuje pohádka. Vtip spočívá v tom, že se střídají všichni účastníci této hry; pěkně větu po větě, každý po svém.

Jen tak se mohlo stát, že v naší pohádce bydlela hodná babička v domku na skále a chovala stádo koní, současně ovšem trpěla nezvyklou vášní pro střelné zbraně a za účelem získání střelného prachu sbírala bobky po drakovi, který žil v blízké jeskyni.

Její technologie výroby střelného prachu mi byla povědomá. Tak povědomá, že jsem si vyhledal příslušné prameny.

Ano, ještě před pár stovkami let se sanytr, který je základní složkou černého střelného prachu, získával seškrabáváním ze stěn chlévů. Na nich vznikal tlením výkalů dobytka a následnou krystalizací. Až později přišly na řadu sanytrové jámy, kde jeho produkce mohla být vyšší.

Sloní trus prodáváme u nás v zoo už dva a půl roku. Snad časem začneme vyrábět i sloní papír. Ale zjevně jsme ještě nevyčerpali všechny možnosti.

Surovin máme pro celou muničku!

Autor je ředitelem Zoo Praha