Autor je spisovatel

Mnozí komentátoři z celé události vyvozují dalekosáhlé závěry a věští nový „zánik říše Římské“. Mně ty bizarní postavičky přišly spíš jako fraška než jako povstání.

Americká mentalita je jiná, než jsme zvyklí ve střední Evropě. To, co dělá Donald Trump, spíš než pokus o státní převrat připomíná gesto opilcovo, kterého vyhazují z baru, a on alespoň praští sklenicí o zem. „Byli silnější, ale nedal jsem se zadarmo!“ zabručí si spokojeně, když ho prohodí lítacími dveřmi salonu ven na ulici.

Bylo to poslední prásknutí do stolu od prezidenta, který bude navždy zapsán v historii jako komediant odmítající uznat volební porážku. Což je škoda, protože jeho politika v případě Izraele, Íránu a Číny byla možná ta nejlepší za posledních dvacet let. Republikáni od něj brzy dají ruce pryč. Protože dobře tuší, že takový rohatý s kožešinkou by si klidně jednou mohl dojít i pro ně.