Často se mluví o tom, co všichni vidíme – doprava, zanedbané mosty, nedostatek bytů, nemožnost parkování, chybějící trasy metra i obchvat. Pro tyhle velké problémy však přehlížíme jiné.

Šel jste někdy, pane primátore, v létě přes Karlův most? Asi ne, protože to skoro nejde. Davy turistů se prodírají kolem prodavačů suvenýrů všeho druhu. Ti se tváří jako umělci a snad někteří i jsou, ale v každém případě proměnili nejstarší a nejkrásnější pražský most v tržiště. K tomu ho král Karel IV. nepostavil.

Jako tržiště jsou stavěna pražská náměstí. Co kdybyste, pane primátore, tyhle kupce vyhnal z mostu? Třeba jen na Kampu pod něj. Nebo na zrušené parkoviště na Malostranské náměstí. Turisté by je jistě rádi následovali a most by opět mohl sloužit pro přecházení Vltavy, a konec konců i návštěvníci Prahy by se lépe dostali k sochám, které obdivují.

A až budete kupce vyhánět, vezměte s tím i prodavače sovětských vojenských čepic, matrjošek a jiných nevkusů, které po celá tři desetiletí po pádu komunistického režimu připomínají okupanty.

To, co navrhuji, se svou obtížností vyrovná stavbě metra nebo obchvatu. Všichni vám budou říkat, že to nejde. Ale věřím, že to zvládnete. Po pirátsku. Odhodlaně a důsledně.

Autor je novinář a publicista.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.