Potíž totiž není ani v tom, že (A)Void dostala od města výpověď. Na to má magistrát právo. Ba ani v tom, že spolek Dvojka sobě doslova vydupal kvetoucí život na náplavce z Vltavy. I jiní, kdo mají zásluhy, bývají neprávem odkopnuti. Problém spočíval zejména v důvodech a chování zástupců města vůči spolku. Důvody byly hloupé a chování přezíravé.

Loď měla být zavřena jednak na základě udání notorických stěžovatelů. To jest lidí, kteří si neuvědomili, že žijí ve městě a požadují pro sebe klid, jako by se odstěhovali na samotu v lese. Dále bylo posádce vytýkáno, že topí dřevem. Jako by to bylo zakázáno a jako by krby nebyly nezbytností i v bytech vyšší střední třídy. A nakonec i to, že na lodi hraje hudba. Jako by krom jiného nebyla určena k hudebním vystoupením.

Licoměrnost těchto důvodů vyvolala nejen pobouření, ale i vzbouření v mezích zákona. Zastánci nezávislé kultury podepisovali petici a vystupovali, neagresivně, leč důrazně na podporu (A)Voidu. Zdá se nyní, že je představitelé města vyslyší. Za to by si zasloužili poklonu. Chybu může udělat každý. Přiznat si ji a napravit ji politici dokážou jen zřídka.