Vedení města výrazně zaspalo, když na trvale stoupající oblibu Prahy nereagovalo už dříve. Pražanů totiž přibývá každým rokem, jen loni se jejich počet rozrostl o takřka 14 tisíc. Podobný nárůst byl i v letech předchozích. Praha však nemá žádný dlouhodobý koncept, jak tyto nové obyvatele vstřebat.

Je jasné, že rozrůstající se metropole s sebou přinese spoustu problémů, které se projevují už nyní. Zastaralá dopravní infrastruktura, která vůbec neodpovídá demografickému vývoji posledních let. Místo, aby se vybudovala potřebná silniční i železniční spojení včetně nových stanic metra, se jen chaoticky rekonstruují narůstající dopravou zdevastované silnice. Souběh uzavírek klíčových dopravních tepen pak dále zhoršuje už tak kritickou situaci v ulicích.

Reálně se začalo stavět jen 361 nových bytů

Zásadním problémem, který se týká stovek tisíc Pražanů, je extrémní nedostatek nových bytů. Nové rezidenční projekty se totiž takřka nepovolují, což ukazují další čísla ČSÚ. Podle nich začaly stavební firmy od začátku roku stavět v bytových domech jen 1161 nových bytů.

Tento údaj však v sobě zahrnuje také jeden velký projekt s 800 byty, jehož zahájení statistici evidovali v květnu (všechny tyto byty však nyní ani zdaleka nestaví, developer zahájil jen první etapy). Bez tohoto zkreslení se dostaneme k realističtějšímu údaji – 361 zahájených staveb nových bytů za prvních sedm měsíců roku. To je strašně málo. I v porovnání s tím, že developeři jen za první pololetí prodali celkem 2452 nových bytů.

Tento nezdravý stav dopadá na ohromnou spoustu lidí. Kvůli nedostatku nových bytů roste jejich cena a s rostoucí cenou se postupně zdražují i nájmy. Zablokovaný povolovací proces tak negativně ovlivňuje i ty, kteří o pořízení vlastního bydlení neuvažují.

Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol