Lídr uskupení Praha Sobě Jan Čižinský následně zveřejnil upravený návrh na postupné zvyšování ceny ročního předplatného ze současných 3.650,- Kč v dalších letech vždy o 365 Kč, tj. kupón by ze současných 10 Kč/den zdražoval každý rok o 1 Kč/den. V programu současné koalice, která v Praze vládne, není nic o zvyšování ceny jízdného, naopak kromě hezkých slov o moderní metropoli pro 21. století tam najdeme i zcela konkrétní slib „snížení nákladů současným uživatelům nepřenosných časových jízdenek“. A realitou má být zdražování?

Autor je zastupitel městské části Praha 4 za Zelené

Doprava je klíčová pro život města a to, jak se lidé po městě dopravují, má zásadní význam pro jeho životní prostředí, urbanismus, podobu města, náklady, které město musí vynakládat na udržení a rozvoj jednotlivých způsobů dopravy. Automobilová doprava k ceně, kterou za ni v korunách platíme jako jednotlivci i jako město, produkuje značné vedlejší náklady, které její uživatel přenáší na druhé, a které není snadné postihnout a postiženým refundovat. Jedná se o imise škodlivin do ovzduší (nejen z výfukových plynů, ale i z otěru gumových pneumatik a brzdových destiček), o hluk, o zábor cenného veřejného prostoru ve městě, kdy naše ulice bohužel často patří spíš autům než lidem. Tyto takzvané externality platíme všichni naším zdravím, omezeními ve využívání společného veřejného prostoru nebo třeba obavami o bezpečnost dětí, když přechází samy přes ulici.

Moderní města se proto snaží kombinaci využívaných způsobů přepravy, tzv. dopravní mix, měnit směrem k hromadné a bezmotorové dopravě. Auta jsou ve městech postupně omezována, zavádí se mýtné za vjezd do centra, omezují se možnosti v centru zaparkovat a podobně. Praha v tomto ohledu za vývojem v metropolích západní Evropy pořádně zaspala. Vedení města má nástroje, jak obyvatele motivovat k alternativám dopravy v souladu se svou politikou. V roce 2015 tak Zelení prosadili snížení ceny jízdného v pražské MHD. Roční předplatné zlevnilo z 4.750,- Kč na 3.650,- Kč, tj. o 23%. Příjmy Dopravního podniku z prodeje jízdenek však klesly jen minimálně, o 2,96 %. Roční jízdné si totiž předplatilo celkově více lidí, včetně těch, kdo např. nejezdí pražskou hromadnou dopravou každý den. To byl krok správným směrem. 

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Naproti tomu zveřejněný návrh zvýšit cenu jízdného v pražské MHD o neuvěřitelných 51%, který by řadu lidí doslova vyhnal z MHD, by byl po mnoha letech drobných změn v rozvoji MHD a snižování negativních dopadů růstu počtu automobilů v Praze krokem o mnoho let zpět. Nevyhnutelný nárůst automobilové dopravy by dále zhoršil životní prostředí v Praze, dýchali bychom více karcinogenních prachových částic, více oxidů dusíku, zvýšila by se produkce oxidu uhličitého, který způsobuje změnu klimatu. Právě před rokem se přitom Praha zavázala do roku 2030 snížit emise CO2 minimálně o 45%. A v důsledku by se poměry změnily k horšímu i pro samotné řidiče, protože by se zhoršila průjezdnost Prahy, řidiči by trávili více času v dopravních zácpách nebo při hledání parkování. 

Návrh zdražení vyvolal diskusi o tom, kolik platíme z rozpočtu města a kolik z vlastních peněženek za veřejnou dopravu a jak ji přitom udržet kvalitní a neohrozit její další rozvoj. U pražské MHD pokrývá jízdné cca. 20 % nákladů, zbývajících 80 % pokryjí prostředky z městského rozpočtu. Zdá se to jako velký nepoměr, ale poměr soukromých a veřejných výdajů na automobilovou dopravu v Praze je ještě nižší. Praha nyní zpoplatňuje pouze parkování, z nějž vybere ročně cca. 0,5 mld. Kč, avšak každoroční náklady na údržbu a opravy komunikací a na další rozšiřování silniční sítě jsou řádově vyšší -  jen investice do budování městského okruhu se počítají v desítkách miliard korun. Přitom samo město upozorňuje na obrovský kumulovaný deficit v opravách této infrastruktury, aktuální se ukázal např. špatný stav mostů. Stejně jako může být pro Prahu obtížné ufinancovat provoz hromadné dopravy, může se město dostat do problémů s udržitelností infrastruktury pro automobilový provoz. 

Využívání MHD a automobilů ve městě jsou spojité nádoby a chce-li někdo zdražovat předplatné jízdné na MHD, i “jen” o 1 korunu/den, což by znamenalo každoroční 10% růst vůči současné ceně, měl by nejprve zajistit, aby se cestování MHD nestalo dražší než popojíždění po Praze autem. Moderní město pro 21. století nesmí zdražovat ten k okolí ohleduplnější způsob dopravy a ten druhý typ dopravy s negativními dopady ponechávat nízko zpoplatněný. Důslednější zpoplatnění automobilové dopravy může navíc vytvořit doplňkový zdroj pro financování městské hromadné dopravy. Mezi zastupiteli hlavního města Prahy jsou i poslanci, kteří by měli mít za svou prioritu prosadit už konečně drobné legislativní změny v silničním zákoně tak, aby Praha mohla poplatek za vjezd do centra (mýtné) konečně zavést.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.