Radní zároveň vzali na vědomí analýzu, která doporučila vytvořit studii stavby nyní označovaného jako multifunkční centrum Oko nad Prahou. V roce 2007 Jan Kaplický zvítězil v soutěži na novou podobu Národní knihovny se svou chobotnicí. Nicméně projekt se nedostal dále než ke studii a podle mého názoru jediný, kdo by na tomto projektu měl pracovat, je Jan Kaplický nebo možná někdo z jeho nejbližších spolupracovníků.

Chápu, že paní Eliška Kaplicky Fuchsová má projekt Kaplického na Národní knihovnu ve svém držení a snaží se ho nějakým způsobem realizovat. Podle mého názoru to ale šťastné není. Je sice možné si najmout nějakou jinou architektonickou kancelář, která se bude snažit napasovat projekt na studii pana Kaplického, ale je to podobné, jako byste nosili ponožky někoho jiného. Prostě to není ono. Je to jako byste po někom domalovávali obraz nebo dopisovali román. Chcete-li novou budovu Národní knihovny, vypište novou architektonickou soutěž a prosím, již nechte chudáka chobotnici spát.

Štěpán Toman, architekt Ting Architects