Své výtky k údajnému nedodržení soutěžních podmínek ze strany vítěze zaslalo UIA osm českých architektonických kanceláří, unie však potvrdila stanovisko mezinárodní poroty, která o vítězi (Janu Kaplickém) rozhodla.

Někteří neúspěšní účastníci soutěže uvažují v krajním případě o soudním řešení údajného porušení podmínek při výběru vítězného návrhu. Ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek však tvrdí, že o pochybnostech kolem soutěže nemůže rozhodovat žádný český subjekt, ale jedině UIA.

Odpůrci to ale zpochybňují. Hradečný namítá, že soutěž byla vypsána i podle tuzemského zákona o zadávání veřejných zakázek a opačné tvrzení tak podle něj platí pouze v případě, že zahraniční subjekt také následnou realizaci platí, což je třeba financování z evropských grantů. V tomto případě ale stavbu má platit český stát a podle architekta by se měla soutěž řídit i českým právním řádem.