ZEvropské komise dorazila ohledně blobu překvapivá informace. Soutěž, kterou vyhlásila Národní knihovna, je podle ní v rozporu s českými zákony.

Ředitel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina požádal Brusel o stanovisko, zda lze použít pro vznik futuristické stavby mezinárodní zákony. Brusel odpověděl jednoznačně: Nikoli. „Sám jsem takové vyjádření nečekal,“ přiznal Deníku Martin Pecina, ředitel antimonopolního úřadu.

Soutěž se měla řídit českými zákony

Evropská komise, konkrétně Generální ředitelství pro vnitřní obchod a služby při Evropské komisi, konstatovala, že se soutěž o návrh na novou podobu knihovny měla řídit českým zákonem o zadávání veřejných zakázek.

„Výjimku z tohoto zákona by bylo možné použít pouze v případě, že by mezinárodní organizace stavbu rovněž financovala,“ doplnil Pecina, který v nejbližších dnech vyzve ředitele Národní knihovny Vlastimila Ježka, aby soutěž zrušil.

Co vlastně přišlo z Bruselu o knihovně?

Dne 5. srpna 2008 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve faxové podobě stanovisko Evropské komise - Generálního ředitelství Vnitřní trh a služby ve věci soutěže na novou budovu Národní knihovny na Letné. Závěry tohoto stanoviska jsou nyní předmětem důkladné analýzy. Již nyní však lze konstatovat, že:
• Evropská komise je názoru, že při soutěži o architektonický návrh na novou budovu Národní knihovny na Letné bylo nezbytné postupovat dle závazných pravidel o veřejných zakázkách, tedy podle zákona o veřejných zakázkách.
• Evropská komise nepovažuje pravidla UNESCO ani pravidla Mezinárodní unie architektů (UIA) za zvláštní postup mezinárodní organizace, který by mohl představovat výjimku pro daný případ.
• Dle Evropské komise v daném případě nejsou splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání projektových prací na stavbu.
Ze shora uvedeného vyplývá, že soutěž o architektonickou podobu nové budovy Národní knihovny proběhla v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.
Podrobné stanovisko k danému problému vydá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže poté, co dokončí probíhající analýzu stanoviska Evropské komise.

Zdroj: iDnes.cz

„Stanovisko Evropské komise bylo pro nás šokující. V jiných evropských zemích podobné stavby taky vznikají, takže není důvod, proč by nemohly vznikat i tady,“ sdělila Deníku mluvčí Národní knihovny Kateřina Nováková s tím, že instituce vyčká na oficiální stanovisko antimonopolního úřadu, které si vyžádalo ministerstvo kultury a poté společně s ním rozhodne, jakým způsobem pokračovat dál.

„Prověříme také možnost odvolání a možná požádáme o vyjádření i Mezinárodní unii architektů, pod jejíž záštitou soutěž probíhala. Zprávy, které se v současnosti objevily, zatím vnímáme jako právní názor, ne jako závazné rozhodnutí,“ dodala mluvčí Národní knihovny a zároveň upozornila na to, že veškeré kroky ohledně mezinárodní soutěže knihovna podnikala ve spolupráci s ministerstvem kultury. „Tvrdit teď, že za všeho může Národní knihovna, také není úplně fér,“ řekla Nováková.

Utracených třicet milionů

Ministerstvo kultury zatím nehodlá sdělit, jakým způsobem se k blobu zachová. „Oficiální stanovisko zatím nemáme. Věc je známá pouze médiím. Předpokládáme, že vyjádření antimonopolního úřadu dostaneme začátkem příštího týdne,“ sdělil Deníku Jan Cieslar mluvčí ministerstva kultury.

K tomu, zda bude ministerstvo hledat „viníka“ za utracených 30 milionů, které stála mezinárodní architektonická soutěž, pouze dodal, že ministerstvo bude postupovat v souladu se zákonem.

Špíny bylo dost

Jan Kaplický, autor vítězného návrhu futuristické stavby, nejdříve nechtěl komentovat současné dění okolo blobu. „Měl bych jedno řešení. Jsem britským architektem a problémy českých politiků musí řešit čeká vláda,“ sdělil Kaplický Deníku s tím, že špíny kolem blobu už podle něj bylo dost.

Ředitel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina v reakci na zprávu říká:

Takovou odpověď jsme nečekali

Evropská komise zaslala řediteli antimonopolního úřadu Martinu Pecinovi závažnou zprávu. Soutěž na výstavbu nové budovy Národní knihovny na Letné, kterou vyhrál Jan Kaplický, byla nezákonná.

Jak Evropská komise zdůvodnila své stanovisko, že je soutěž o návrh nezákonná?

Žádali jsme vyjádření, zda lze použít výjimku ze zákona a řídit se pravidly UNESCO, které uplatňovala v soutěži Mezinárodní unie architektů. V odpovědi z Bruselu stálo, že soutěž je v rozporu s českými zákony.

Proč?

Výjimku by podle Evropské komise bylo možné uplatnit pouze tehdy, kdyby mezinárodní organizace, v tomto případě UNESCO, stavbu také financovala.

Jaký bude další postup antimonopolního úřadu?

Upřímně takové vyjádření jsme z Bruselu neočekávali. Pošlu dopis řediteli Národní knihovny Vlastimilu Ježkovi, ve kterém mu doporučím, aby soutěž zrušil.

Pokud to neučiní, má váš úřad kompetenci soutěž o návrh knihovny zrušit?

V takovém případě zahájím správní řízení a soutěž zruším. Přepokládám, že se tak může stát během několika týdnů.

Autor vítězného návrhu Jan Kaplický má podle pravidel architektonické soutěže dostat 350 tisíc Euro, pokud se do dvou let od vyhlášení výsledků soutěže nezačne budova stavět. Bude-li soutěž zrušena, ztratí na tuto částku nárok?

Mezinárodní architektonická soutěž byla v České republice poprvé. Zatím je předčasné to řešit. Bude to nepochybně součástí správního řízení.