Vyšehrad. Ilustrační foto.

Vyšehrad
Magické místo s velmi citelnou pozitivní energií by neměl minout žádný návštěvník Prahy. Historické hradiště a pevnost na skále nad Vltavou, z níž skočil bájný kůň Šemík, aby tak zachránil svého pána Horymíra před popravou, má své významné místo v českých pověstech i v doložené historii z dob daleko před prvními Přemyslovci. Z raně barokních hradeb je jeden z nejkrásnějších výhledů na historické centrum Prahy.

Obecní dům.

Obecní dům
Nejznámější secesní stavba v Praze, reprezentační dům postavený v letech 1905 až 1912 na místě původní rezidence českých králů. Z tohoto místa, v němž nyní probíhají koncerty vážné hudby, výstavy a sídlí zde luxusní restaurace a butiky, od dob Václava IV. vycházely korunovační průvody českých králů. Václav IV. mimo jiné vlastnil rozsáhlý lvinec. Třeba stával zrovna někde v místech, odkud se v současné době z pódia Smetanovy síně nesou libé tóny světových orchestrů a pěvců.

Kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích

Kostel Narození Panny Marie na Hamru
Vždy se mi líbil kontrast mezi moderní architekturou a prastarými památkami dochovanými v různých městských čtvrtích, které dříve bývaly samostatnou osadou či vesnicí. Takovým je i původně románský kostelík v Záběhlicích mezi Botičem a Hamerským rybníkem. Ač původní románskou věž zničil úder blesku, byla citlivě nahrazena novou v pseudorománském slohu. Kostelík půvabně roztíná hranatou siluetu panelových sídlišť.

Kunratický les.

Kunratický les
Krása Prahy nespočívá jen v jedinečném koktejlu architektury nejrůznějších období, ale také v rozmanité krajině. Je plná kopců, skalních ostrohů, plání, říčních údolí, sadů, vodních ploch a lesů. Jedním z nich je Kunratický les. Kdysi v něm stával gotický Nový hrad, dnes zřícenina Nový hrádek, jejž nechal vystavět a taky na něm zemřel syn našeho „otce vlasti“ Karla IV., král Václav IV.

Restaurace Maitrea

Restaurace Maitrea
Pro vyznavače zdravého životního stylu a milovníky dobrého jídla, navíc za přijatelné ceny v centru Prahy. Nachází se v Týnské uličce kousek od Staroměstského náměstí. Má působivý interiér jako z Alenky v říši divů.