deník.cz Chci zprávy do e-mailu
Chci předplatné
ZMĚNIT REGION

Mikroregion: PRAHA 16

R. 1848 panství Zbraslav, kraj Berounský. V latinských i německých textech se objevuje jméno Radotin. První písemná zmínka o Radotínu se datuje k roku 993, kdy Boleslav II. kníže český, daroval desátek ze dvora v Radotíně, klášteru břevnovskému. Po válkách husitských zastavil král Zikmund r. 1435 půl vsi Radotína Bohuslavu z Trmaně a téhož roku z druhé polovice úrok Zikmundu Tříštickému v 65 kopách grošů českých. Po bitvě Bělohorské byl z rozkazu císaře Ferdinanda II. vrácen Radotín klášteru zbraslavskému. V jeho majetku zůstal až do r. 1785, kdy byl klášter zrušen. Starobylá ves se stala v roce 1871 sídlem velké cementárny a v nové době dalších průmyslových podniků. Obec v důsledku toho vyrostla tak, že byla v r. 1967 povýšena na město. V roce 1971 si město dalo vypracovat znak, který byl schválen městským národním výborem 23. září 1971. Ve znaku symbolizuje hradební zeď nad vodou město Radotín nad řekou Berounkou, ozubené kolo město jako sídlo průmyslu.(www.mcpraha16.cz)