Zničené severočeské kostely jsou na výstavě představeny v několika celcích – podle okolností jejich zániku, vysvětlil Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického.

„V prvé řadě se jedná o tzv. zakázaná pásma, tj. vojenský výcvikový prostor Ralsko a hraniční pásmo. Nemálo kostelů pak zaniklo v souvislosti s povrchovou těžbou uhlí na Chomutovsku a Mostecku, kde spolu s kostely nenávratně zmizely i celé obce. Další skupinu pak tvoří kostely zničené v důsledku budování vodních nádrží Přísečnice a Nechranice. Velmi ojedinělý případ masové likvidace církevních objektů v jednom regionu se udál na Verneřicku v okrese Děčín, kde bylo v 70. letech zlikvidováno šest kostelů pouze z důvodu jejich špatného stavu,” přiblížil Martin Barus.

O jednom z důvodů jejich odstřelů hovoří i bývalý verneřický kněz, P. Milan Frank SDB: „Takhle přišli z okresu a řekli, ty kostely se musí demolovat, protože Němci chodí a fotí to, a potom je to publikované v německých časopisech – takhle vypadají naše bývalé vesnice.“ Poslední výstavní panely jsou pak věnovány Lounsku, kde se na rok 1990 chystala likvidační akce podobná té verneřické, při níž mělo být zničeno devět kostelů, k čemuž však naštěstí nedošlo.

Katalog i web

Celá výstava je pouze prvním výsledkem projektu Zničené sakrální památky severních Čech 1945–1989, jehož cílem je podle Martina Baruse zmapovat všechny sakrální stavby severních Čech zaniklé v uvedené době. Nejde pouze o objekty římskokatolické církve, ale i o kostely, sbory a modlitebny dalších církví a náboženských společností, včetně židovských synagog. „Výstava je plánovaná jako putovní a je k ní vydán i doprovodný katalog. Dalšími výstupy projektu pak je spuštěný web www.znicenekostely.cz a snad již v roce 2012 vydaná souhrnná publikace věnující se této problematice”.

„Na počátku projektu stála snaha našeho sdružení o zmapování a obnovu drobných sakrálních památek v krajině. Při obnově božích muk v obcích, ve kterých v nedávné minulosti komunistický režim nechal zbořit řadu kostelů, se ukázala nutnost zmapovat toto doposud bílé místo naší nedávné historie a výstavou připomenout zlovůli komunistického režimu. Zatímco boží muka dokážeme ve většině vrátit do původní podoby, u kostelů, které byly cíleně komunisty zbořeny, nám nezbývá, než alespoň připomenout jejich osud a bývalou krásu,“ řekl iniciátor výstavy a celého projektu, Tomáš Hlaváček, předseda Sdružení pro obnovu památek Úštěcka.(ich)

Zničené kostely severních Čech 1945–1989

Výstava probíhá ve výstavním sálu Národní knihovny České republiky v pražském Klementinu od 9. prosince 2011 do 21. ledna 2012, přičemž zpřístupněna je od úterka do neděle v době od 10.30 do 18.00 hodin, s výjimkou 24.–26. prosince 2011 a 1. ledna 2012.

Iniciátorem výstavy bylo občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka, na realizaci se podílely filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Biskupství litoměřické, které rovněž pro účely této výstavy poskytlo své materiály, zde vystupuje jako spoluautor, podobně jako Národní památkový ústav, zastoupený jak svým centrálním pracovištěm, tak i odbornými územními pracovišti v Ústí nad Labem a Liberci.