Druhá polovina 19. století, zejména její poslední třetina, byla dobou mimořádného architektonického a technického rozmachu metropole Čech, kterou předtím svět vnímal jako jedno z provinčních měst rakouské monarchie. Počet obyvatel Prahy a přidružených předměstí se tehdy téměř zdvojnásobil. Všeobecný pokrok si vynutil stavbu nových mostů, silnic a ulic, železnic a nádraží.

Na mnoha místech vyrostly školní budovy. S tím, jak se zvyšovalo sebevědomí národa, bylo zakládáno stále více spolků, vznikaly sokolovny i měšťanské besedy. Dominantou jednotlivých čtvrtí se staly moderní radnice, peněžní ústavy či banky. To vše a ještě mnoho jiného zvěčnili autoři ilustrací v pražských magazínech, z jejichž zažloutlých stránek lze dodnes čerpat řadu poznatků o životě před 150 lety.