Vystoupení zahájil Beethovenův Koncert pro housle a orchestr D dur, který při své premiéře v roce 1806 sice nezaznamenal úspěch, později se však stal jedním z nejhranějších a později nejnahrávanějších koncertů houslové historie.

Saský státní orchestr Drážďany s dánským sólistou Nikolajem Znaiderem za jeho provedení sklidil dlouhotrvající potlesk. Znaider, který působí zároveň jako dirigent Mariinského divadla v Petrohradu, hraje na vzácný nástroj Guarneriho del Gesů z roku 1741.

Variace na Mozartovo téma 

"Spolupracujeme už dlouho, Když jsme naposledy hráli Beethovena, pověděl jsem mu, že snad musíme být příbuzní, když tolik věcí vnímáme podobně," uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny Thielemann.

Druhou polovinu večera zahájila nejmladší skladba programu, Variace a fuga na Mozartovo téma od skladatele z přelomu 19. a 20. století Maxe Regera, z roku 1914. Autor téma převzal z proslulé Mozartovy Klavírní sonáty A dur. Regerova skladba dlouho patřila do stálého repertoáru drážďanského orchestru, V Praze ji těleso vzniklé v roce 1548 uvedlo jako součást své historie.

Enšpíglova šibalství

Na závěr koncertu zazněla Straussova symfonická báseň Enšpíglova šibalství z let 1894 až 1895, která čerpá z tradovaných historek o německém šprýmaři a potulném tovaryšovi proslulém bláznivými kousky.

Úvodní koncert Dvořákovy Prahy v podání Saského státního orchestru Drážďany mohli zájemci poslouchat i na velkoplošné obrazovce na Václavském náměstí. Zahájení festivalu živě vysílala Česká televize a prostřednictvím společnosti Unitel Classic se dostalo i na obrazovky v zahraničí.

Dvořák Collection III

Dílo Antonína Dvořáka, od jehož narození uplyne 8. září 175 let, bude festival oslavovat následující tři týdny. Rezidenčním orchestrem je Česká filharmonie (ČF) s Jiřím Bělohlávkem a Jakubem Hrůšou.

V rámci série Dvořák Collection III uvede všechny Dvořákovy symfonické básně a koncertní předehry. S ČF vystoupí na koncertech americká houslistka Hilary Hahnová.

Festival 24. září uzavře Orchestr Národní akademie Svaté Cecílie pod vedením Antonia Pappana se sólistou Gilem Shahamem a díly Gioacchina Rossiniho a Petra Iljiče Čajkovského. Více informací se nachází na www.dvorakovapraha.cz.

Čtěte také: Cenu Antonína Dvořáka letos získá basista Richard Novák