Výstava v Táboře začne v sobotu, potrvá až do konce října a představí různé předměty odkazující k Husovu životu či umělecká díla.

„Národní muzeum nemělo ambici udělat velkou husovskou výstavu, přesto jsme se rozhodli z našich depozitářů ukázat exponáty, které se Jana Husa týkají a vystavit je na malé výstavě," řekl ve čtvrtek novinářům ředitel NK Michal Lukeš.

Nejvýznamnějším z nich podle něj je zmíněný Jenský kodex, kvůli své vzácnosti vystavený jen na první čtyři dny výstavy. Obsahuje ilustrace z husitských dějin včetně vyobrazení Jana Žižky v čele vojsk; díky použití motivu na někdejší československé dvacetikoruně se s Jenským kodexem mohla v této podobě seznámit veřejnost.

Dar prezidenta

Jenský kodex z přelomu 15. a 16. století byl po staletí uchováván v německé Jeně, podle níž má svůj název. V 50. letech 20. století ho prezident NDR Wilhelm Pieck věnoval Československu a kodex se dostal do Národního muzea. V roce 2009 byla vyrobena faksimile kodexu, která po zbytek výstavy nahradí originál.

„Jenský kodex není ani tak důležitý obsahem jako svými iluminacemi," řekl kurátor výstavy v Národním muzeu Martin Musílek. Kodex obsahuje různé texty v češtině, skládá se z několika rukopisů a jednoho prvotisku a má 122 iluminací. Známé jsou ilustrace zobrazují motivy z husitských dějin včetně upálení Jana Husa.

Barevná vitráž

„Vedle Jenského kodexu jsme se pokusili ukázat nejen osobnost Jana Husa, ale i dobu, ve které žil. Výstava ukazuje předměty, jež pocházejí z 15. století a jsou připisovány Husovi, ale i předměty, které souvisejí s Husovým druhým životem," doplnil kurátor.

V Národním muzeu je tak třeba poprvé vystavena barevná vitráž s výjevem Husova upálení z počátku 18. století.

V táborském muzeu zájemci najdou mimo jiné ústřižek údajně z Husova pláště či takzvaný Husův hrneček, středověkou keramickou nádobu s českým nápisem „Králi slavný, Kriste dobrý, z Boha otce rozený Synu Marie dayž", slova z písně, jejíž autorství je spojováno právě s Husem.

Čtěte také: Výstava ukazuje Husovo učení i působení na pražské univerzitě