Snímky představují podstatnou část Masarykova prezidentského mandátu v letech 1918 až 1933. Pořizování podrobné fotografické dokumentace přitom v mnohém inicioval sám prezident, který si byl dobře vědom nutnosti poskytovat veřejnosti rychlé a nezkreslené informace kolem svého úřadu. Vystaveny tak jsou snímky z jeho tuzemských cest nebo nejrůznějších politických, státních, ale i soukromých aktivit.

6500 skleněných a celuloidových negativů a téměř 10.000 fotografických pozitivů

V archivu je více než 6500 skleněných a celuloidových negativů a téměř 10.000 fotografických pozitivů a pozitivních kontaktů nejčastěji adjustovaných na pevném papírovém kartonu v podobě kartotéčních lístků. Na výstavě je z celého souboru tedy prezentován pouze úzký výběr.

Fotoarchiv vznikl z činnosti tiskového odboru prezidia ministerské rady - předchůdce dnešního Úřadu vlády. Tiskový odbor, podřízený přímo předsedovi vlády, měl zajišťovat kontakt mezi státem, sdělovacími prostředky a veřejností, dohlížet na vytváření oficiálního zpravodajství a spolupůsobit při státní propagandě.

Národní muzeum Hradní fotoarchiv prezentovalo v roce 2009 v tehdy nově zrekonstruovaném Národním památníku na Vítkově. Na 18. prosince k současné výstavě připravilo muzeum přednášku Mileny Běličové, spoluautorky výstavy, bude se konat od 18:00 v nové budově Národního muzea. Informace o výstavě Fenomén Masaryk a jejích doprovodných akcích jsou na stránkách www.nm.cz nebo www.muzeum3000.cz.