Velký prostor dostávají také Sovákovy kresby s námětem krajin, pobřeží, městských celků či volné abstraktní kompozice vytvářené složitou technikou kombinující kresbu tužkou, perem, akvarel a kvaš.

Výstavu Sedmičky Josefa Lady můžete vidět v Tančícím domě.
Malíř, který dokáže rozesmát: V Tančícím domě začíná výstava děl Josefa Lady

Asistentem Jana Zrzavého 

Muzeum Kampa se snaží systematicky věnovat tvorbě autorů působících na výtvarné scéně v druhé polovině 20. století. Nejčastěji jsou vystavující českého původu, kteří ale kvůli různým okolnostem v mnoha případech žili a tvořili v různých částech světa a jejichž tvorba patří k důležitým projevům evropské výtvarné scény.
Pravoslav Sovák se narodil v roce 1926 v tehdejším Československu. Po ukončení druhé světové války vystudoval uměleckoprůmyslovou školu, v roce 1947 byl asistentem malíře Jana Zrzavého na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po roce 1948 pracoval jako horník a dělník na severní Moravě.

Karolína Koblenová původem ze Stříbra zahájí 6. září svou novou výstavu.
Nevšední výstavu chystá v Praze stříbrská modelka a malířka

Město jako téma 

Od poloviny 50. let působil jako grafik ve svobodném povolání, podílel se třeba na vizuálním řešení několika filmů. Hned 21. srpna 1968 opustil Československo a odešel do Německa, roku 1978 se usadil v Hergiswilu ve Švýcarsku, kde žije dodnes. Vedle pedagogického působení se věnoval zejména volné tvorbě.
Velkým tématem jeho práce je město, jehož proměnu je možné sledovat od raných grafik z konce 50. let až po velkolepé Walls reagující na velké metropole západního typu.

Muzeum Kampa.
Muzeum Kampa vystavuje abstraktního malíře Jaroslava Paura

Specifická forma 

Významné jsou podle kurátorky Heleny Musilové i listy s figurálními náměty - výrazný cyklus Indirect Messages (1970 až 1972), série Museums (vznikající od poloviny 70. let) či série Deserts a Beauties; Sovák si vytvořil specifickou formu skládaného obrazu, v němž se prolínají různé časové a obrazové vrstvy. Výstava představuje více než 180 prací ve všech médiích a potrvá do 27. května.

Pelléova vila v Praze.
Malířka Holcová představí své obrazy kanadské přírody