Výstava ukazuje tucet historických závěsných obrazů z Mongolska, Ladaku a Nepálu v brokátových rámech, zobrazujících božstva buddhistického pantheonu. Návštěvníci uvidí také tibetské rukopisy a tisky, doplněné vzácnými předměty se vztahem k tibetskému buddhismu.

Památky chátrají

Řada tibetských památek, pokud přežily čínskou invazi před více než šesti desítkami let, v současnosti chátrá. Proto je cílem výstavy nejen přiblížení tak vzdálené kultury, jako je ta tibetská, ale i podpora záchrany památek přímo v Tibetu. „Chceme apelovat na českou veřejnost, aby přispěla mnichům školy Gelug na restaurátorské práce v klášteře Diskit," vysvětlil hlavní důvod výstavy Dalibor Lebloch, který předsedá Sdružení pro Tibet a který zapůjčil většinu exponátů. S Národní knihovnou na výstavě spolupracuje také Náprstkovo muzeum.

Restaurátorské mise

Sdružení pro Tibet zorganizovalo mezi lety 2002 a 2014 sedm restaurátorských misí na pomoc ohroženému klášteru Diskit a jeho uměleckému dědictví. Na velkých fotografiích mohou návštěvníci výstavy vidět, v jak havarijním stavu jsou historické nástěnné malby a jak se péčí českých odborníků proměňují opět ve skvosty tradičního buddhistického umění. Pomoci může každý, třeba přispěním na konto veřejné sbírky.

Čtěte také: Na ČVUT je vystaveno asi 300 počítačů ze 70. a 80. let